Gå direkt till innehållet

Syftet med den första lektion är att ge en djupare förståelse för lärande lek – varför den är så viktig och hur den kan tillämpas i klassrummet. Lektionen består av tre moment: film, artiklar och diskussionsfrågor. Både filmer och artiklar ligger till grund för lektionens sista moment – diskussionsfrågor. 

(TILLBAKA TILL STARTSIDAN)


 

Lektionsinnehåll

 

Film om lärande lek  

I filmen får ni se exempel på hur en hur lärande lek tillämpas i förskoleklassen och även höra pedagogers tankar om sin roll i leken. (Tid: 9,11 min.)

 

Artiklar om lek 

I artiklarna kommer du att få lära dig mer om lekens betydelse och hur du kan arbeta med lärande lek. 

 “Lek i förskoleklass” 

“Skräckfilm och kakor i lärmiljöerna”

 

Diskussionsfrågor

Ta några minuter efter att du har sett filmen och läst artiklarna och fundera igenom följande frågor. Diskutera gärna tillsammans med en kollega. 

  • När och var leker våra elever? 
  • Vilket syfte har leken?
  • Vilka lekmiljöer skulle vi kunna ha?
  • Hur kan vår lekmiljö se ut, vad kan vi behöva för material? 
  • Hur kan vi som pedagoger utmana i leken? 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.