Gå direkt till innehållet

Syftet med den första lektion är att ge en djupare förståelse för lärande lek – varför den är så viktig och hur den kan tillämpas i klassrummet. Lektionen består av tre moment: film, artiklar och diskussionsfrågor. Både filmer och artiklar ligger till grund för lektionens sista moment – diskussionsfrågor. 

(TILLBAKA TILL STARTSIDAN)


 

Lektionsinnehåll

Artiklar om lek 

 I artiklarna “Lek i förskoleklass” och “Skräckfilm och kakor i lärmiljöerna” får du lära dig mer om lekens betydelse och hur du kan arbeta med lärande lek.

Diskussionsfrågor

Ta några minuter efter att du har läst artiklarna och fundera igenom följande frågor. Diskutera gärna tillsammans med en kollega. 

  • När och var leker våra elever? 
  • Vilket syfte har leken?
  • Vilka lekmiljöer skulle vi kunna ha?
  • Hur kan vår lekmiljö se ut, vad kan vi behöva för material? 
  • Hur kan vi som pedagoger utmana i leken? 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.