Om du vill bidra med material till Malmö delar, kontaktar du i nuläget oss på malmo.delar@malmo.se och får då en inloggning, en tutorial och även handledning, om du så önskar.  I framtiden kommer du att kunna lägga in material direkt på denna sida.