Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

28 träffar

1800-TALET – FRÅN JORDBRUKSSAMHÄLLE TILL INDUSTRISAMHÄLLE

I slutet av 1700-talet var Malmö en relativ liten stad, men med hamnutbyggnaden och urbaniseringen under 1800-talet förändrades Malmö snabbt från ett jordbrukssamhälle till industrisamhälle. 1800-tale...

FORNTIDEN

Forntiden är en lång tidsperiod med många omvälvande förändringar i landskapet och för människorna. Det är ett omfattande och intressant arbetsområde att ta sig an. Utmaningen med att arbeta med fornt...

VAD ÄR LUFT?

Luft finns över allt, men hur får vi syn på att det är något? Att arbeta med att synliggöra luft, att det är något och att det väger, kan göras var som helst. I det här arbetet får eleverna se och kän...

PLAST I HAVETS EKOSYSTEM

Människornas påverkan på naturen blir mer och mer synlig.  Plast är ett material som används mycket, men hur påverkas vattnet och djurlivet utanför Malmö av människans användning av plastprodukter? G...

RELIGIÖSA BYGGNADER I MALMÖ – VÄSTRA SKRÄVLINGE KYRKA

Västra Skrävlinge har varit en kyrkby sedan långt tillbaka. Det är tredje kyrkan som står på samma plats. Under 1500-talet förvisades Malmös reformator Claus Mortensen till Västra Skrävlinge kyrka eft...

HISTORIEBRUK MED MALMÖ SOM UTGÅNGSPUNKT – MAZETTIFABRIKEN OCH MAZETTIREKLAM

I slutet av 1800-talet flyttade den danske affärsmannen Emil Nissen till Malmö. Han startade Malmö Choklad och Konfektfabrik 1888 som senare blev Mazetti. Idag är detta en plats för kulturverksamhet....

HISTORIEBRUK MED MALMÖ SOM UTGÅNGSPUNKT – KARL X GUSTAV

Mitt på Stortorget är en staty av Karl X Gustav placerad. Redan innan statyn installerades 1896 var den omdebatterad. Valet av statyn på Stortorget är idag ifrågasatt och omdiskuterat. Redan innan sta...

AXEL – ETT MÄNNISKOÖDE UNDER MALMÖS INDUSTRIALISERING

Platsers användning förändras över tid. Genom att arbeta med platser som anknyter till 1800-talet får eleverna i språkintroduktionen en inblick i denna tid och skapar samtidigt själv en känsla för pla...

1700-TALET -NYA MÖJLIGHETER FÖR MALMÖ- ETT KÄLLKRITISKT PERSPEKTIV

Det skedde många förändringar i Malmö under 1700-talet. Staden växte från att ha varit en liten stad med många öde hus och gårdar efter pesten 1712 till att bli en blomstrande handelsstad i slutet av...

1600-TALET: MALMÖ BLIR SVENSKT – ETT KÄLLKRITISKT PERSPEKTIV

Under 1600-talet upplevde Malmö en nedgång: sjukdomar, missväxt och krig påverkade staden och dess invånare. Det var också under denna tid som Malmö gick från att vara en dansk till att bli en svensk...