Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

64 träffar

Vi är nyfikna på dina elevers idéer om framtiden!

Malmö stad fortsätter vässar förmågan att omsätta Agenda 2030 i det lokala utvecklingsarbetet. Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolans lärande för hållbar utveckling och elev...

MATERIALKUNSKAP

10. MATERIALKUNSKAP A) Eleverna ska beskriva olika material, vilken råvaran är och hur den kan återvinnas/återanvändas. Detta arbete börjar med ett besök i skolans miljöhus eller en närbelägen återvin...

VAD SKA VI LÄRA?

1. VAD SKA VI LÄRA? A) Boka besök hos SYSAV via deras hemsida. Besöket kommer att ske i slutet av arbetsområdet. B) Inled arbetet genom att diskutera kunskapskravet för arbetsområdet tillsammans med e...

HÅLLBAR UTVECKLING, VAD ÄR DET?

2. HÅLLBAR UTVECKLING, VAD ÄR DET A) Läs faktatexten Hållbar utveckling – Vad är det och vad kan jag göra? B) I övningen Globala målen – sorteringsuppgift får eleverna tillfälle att fylla begrep...

PEDAGOGISKA PAUSER (small)

Här hittar du Brain Breaks som har ett pedagogiskt innehåll. De passar bra i undervisningen när du vill dela in klassen i grupper eller par, rösta eller jobba vid stationer. De är inte pulshöjande ell...

TRANSPORTER – HUR KOMMER PRODUKTEN HIT?

4. TRANSPORTER – HUR KOMMER PRODUKTEN HIT A) Lägg till begrepp i er begreppslista. Begrepp som är viktiga i nästa avsnitt är: transport transportera B) Se filmen Välkommen till staden, avsnitt...

NAMNGEOGRAFI

5. NAMNGEOGRAFI A) För att kunna diskutera och förstå problematiken kring transporter kopplade till konsumtion behöver eleverna kunskaper i namngeografi. Låt eleverna arbeta med Världens 25 stora länd...

VAR KOMMER MINA KLÄDER IFRÅN?

6. VAR KOMMER MINA KLÄDER IFRÅN A) Dela ut hemuppgiften Var kommer mina kläder ifrån?. Detta är underlag till nästkommande lektionstillfälle. B) Se filmen Härifrån till hållbarheten, avsnittet om kläd...

Var kommer min mat ifrån?

7. VAR KOMMER MIN MAT IFRÅN? A) Skriv ut varsin världskarta till eleverna i A3-format. En karta skrivs också ut till att sätta upp i klassrummet. Världskartan finns att hämta i flera varianter. B) Uti...

NÄR VI HAR KONSUMERAT – VAD GÖR VI MED DET SOM BLIR ÖVER?

8. NÄR VI HAR KONSUMERAT – VAD GÖR VI MED DET SOM BLIR ÖVER? A) Sortering av sopor. Pedagogen tar med sig torra sopor hemifrån eller ber eleverna ta med torra sopor till exempel kläder, skor, fö...