Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

80 träffar

Barnkonventionen: Diskutera barnens rättigheter

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnens rättigheter. Runt om i världen firas därför den stora barndagen som uppmärksammar barns situation världen över. Barnkonventionen inne­håller 54 artiklar (bestämmelser) som handlar om mänskliga rättigheter för barn med syftet att påverka och förbättra situationen för barn runt om i världen. 

HÄR HAR DU DITT KLASSRUM!

Joanna Lundin är högstadielärare, författare och skolutvecklare. Hon handleder och utbildar skolpersonal inom tillgänglighet och NPF-frågor över hela Sverige. Här bjuder hon på en resurs kring hur man...

Samtycke, för gymnasie-och vuxen särskola, grundsärskola och förskola

Den här resursen vänder sig till dig som undervisar om sexualitet, samtycke och relationer i den anpassade skolan och innehåller förslag på lektionsupplägg kring samtycke med en förklarande film samt bild och symbolstöd.

Var kommer min mat ifrån?

7. VAR KOMMER MIN MAT IFRÅN? A) Skriv ut varsin världskarta till eleverna i A3-format. En karta skrivs också ut till att sätta upp i klassrummet. Världskartan finns att hämta i flera varianter. B) Uti...

VAR ANVÄNDER VI VATTEN I SKOLAN

1. VAR VI ANVÄNDER VATTEN I SKOLAN A) Arbetet inleds med att eleverna ska fundera över var vatten används i skolan. Detta kan ske i par eller mindre grupp. Varje grupp skriver ner sina tankar. Låt var...

VAR KOMMER VATTNET I SKOLAN FRÅN?

2. VAR KOMMER VATTNET I SKOLAN FRÅN? A) Som lärare kan du förbereda dig genom att läsa texten Vårt dricksvatten. B) För de elever som inte har vattnets kretslopp aktuellt kan en repetition göras i övn...

VART TAR VATTNET VÄGEN?

3. VART TARA VATTNET VÄGEN? A) Har ni inte bokat ett studiebesök på Klagshamnsverket måste detta göras. Bokningen görs via VA SYD:s hemsida. B) Förbered er inför besöket i Klagshamn genom att arbeta m...

Pedagogiska pauser (small)

Här hittar du Brain Breaks som har ett pedagogiskt innehåll. De passar bra i undervisningen när du vill dela in klassen i grupper eller par, rösta eller jobba vid stationer. De är inte pulshöjande ell...

VAD SKA VI LÄRA?

1. VAD SKA VI LÄRA? A) Boka besök hos SYSAV via deras hemsida. Besöket kommer att ske i slutet av arbetsområdet. B) Inled arbetet genom att diskutera kunskapskravet för arbetsområdet tillsammans med e...

HÅLLBAR UTVECKLING, VAD ÄR DET?

2. HÅLLBAR UTVECKLING, VAD ÄR DET A) Läs faktatexten Hållbar utveckling – Vad är det och vad kan jag göra? B) I övningen Globala målen – sorteringsuppgift får eleverna tillfälle att fylla begrep...