Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

236 träffar

Läxförhör och återkoppling

Håll ditt läxförhör och gör din bedömning. Sortera resultaten utifrån vilken anteckningsmodell som användes. Sammanställ gärna resultaten med en kollega för att göra dem mer tillförlitliga. Meddela el...

EN LIVAD LOOP

Denna övning skapar gemenskap och uppmuntrar till samarbete. Eleverna ställer sig i en stor cirkel och tar varandra i händerna. De ska stå ganska tätt. Beroende på vad som passar kan klassen göra en e...

Introducera Cornellmetoden – 10 minuter

Introducera Cornellmetoden för eleverna. Berätta att de ska få höra en föreläsning och att en tredjedel av klassen ska ta anteckningar för hand med hjälp av Cornellmetoden, en tredjedel ska anteckna e...

Titta på och diskutera ett videoklipp – 15 minuter

Berätta för eleverna att ni ska titta tillsammans på videoklippet Austin’s Butterfly (ställ in svensk text innan du startar klippet) som är ca. 6 minuter långt. Berätta att det handlar om barn men att...

Avslutande återkoppling

Avsluta med att återkoppla till Tänka tillsammans-övningen som gjordes i början av lektionen. Bör något ändras eller läggas till på den gemensamma tankekartan? Vad?

Tillämpa – 20 minuter

Eleverna ska nu med hjälp av de lärdomar klippet gav få ge respons på en elevtext. I klippet hade pojken en modellbild att utgå från. Berätta för eleverna att en uppgiftsinstruktion ofta kan använda...