Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

238 träffar

FILER OCH LÄNKAR I PROCESS 3

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till PROCESS 3 och som du kan importera till ditt Google Classroom.    

FILER OCH LÄNKAR I PROCESS 4

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till PROCESS 4 och som du kan importera till ditt Google Classroom.

Filer och länkar till ”The danger of a single story”

Under ”Se mer” finns boken Things fall apart bifogad som pdf. Den går också att låna som e-bok på Malmö stadsbibliotek.

KNUT AV KOMPISAR

Låt deltagarna bilda en ring, hand i hand. Släpp sedan varandras händer. Nu ska alla blunda och räcka ut armarna in mot ringens mitt. Gå sakta in mot mitten. Varje hand ska ta tag i en annan person...

TRILLA TRYGGT

Alla delas in i smågrupper. Man ställer sig i en cirkel, med en person i mitten. Personen i mitten ska blunda och falla åt något håll i cirkeln och de andra ska försiktigt ”putta runt” denne. Sy...

Instruktion till övning

Eleverna får uppgiften att bestämma arean i cm2 med två decimalers noggrannhet på det utdelade pappret med hjälp av den utdelade linjalen enskilt. De fyller i sitt svar i ett google-formulär, gör en e...

Läsning och samtal om text – 40 minuter

Läraren läser texten högt tillsammans med eleverna. Initialt uppmanas eleverna att förutsäga vad de tror att texten kommer att handla om med hjälp av rubriker, bilder osv. Texten delas upp i korta sty...

Introducera lässtrategimodell för eleverna – 10 minuter

Introducera en av lässtrategimodellerna nedan för eleverna. Barbro Westlunds lässtrategier RT – Reciprocal teaching RT består av fyra strategier: Att kunna förutspå/ställa hypoteser (koppla i...

Övningen genomförs och diskuteras

Eleverna genomför sedan experimentet i grupper om 2-3 personer. Varje grupp får testa med två vinklar. Viktigt är att du får en spridning på vinklar i grupperna. Några grupper ska ha vinklar nära vara...

Introduktion med EPA

Uppgiften presenteras. De ska avgöra om tiden för en svängning beror på vinkeln (se bild). Berätta att teorin säger att vinkeln inte ska ha betydelse. Genomför en EPA om: Hur ska tiden mätas? Hur mä...