Att ta upp exempel hur platser i den egna staden används och har använts historiskt underlättar när eleverna ska förstå användandet av historiebruk. Historiebruk handlar om hur man använder historia i något syfte. För att förstå vad historiebruk verkligen innebär måste man koppla samman det med historiemedvetande och historiekultur. Det handlar om hur dessa tre begrepp förhåller sig till varandra som visar vad historiebruk egentligen innebär.

Historiemedvetande innebär lite förenklat individens tolkning av det förflutna kopplat till en förståelse av nutid, med blickar mot en framtid, sambandet mellan då, nu och framtid, samt hur händelser tolkas i dessa tidsdimensioner. Tolkningen kan variera i tid och rum, beroende på vilken historiekultur som råder. Historiemedvetandet aktiveras och kan också ses i historiekulturen, och det är också här i historiekulturen som vi värderar och bestämmer vilken historia som är värd att lyftas fram och vilken historia som inte alls ska få något utrymme. Genom historiebruk aktiveras vårt historiemedvetande som i sin tur är beroende av den historiekultur som råder vid historiebruket.

Övningarna i lektionsmaterialet Historiebruk med Malmö som utgångspunkt – Karl X Gustav är uppbyggda så att eleverna först får arbeta med ett historiebruk då samtiden är dåtid. Detta görs utifrån en analysmodell där samtiden är 1896. Det år då statyn över kung Karl X Gustav restes på Stortorget. Arbetet fortsätter sedan och i nästa analys är samtiden nutid.

Lektionsmaterialet finns att hämta via Pedagogiska kartor. Lektionspaketet innehåller en pedagogisk planering, lärarhandledning, faktatext och elevövningar.

Övningarna och faktatexten har tagits fram av Pedagogisk Inspiration i samarbete med S:t Petri skola och Stadsarkivet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.