Vad begreppet hållbar utveckling innebär är inte alltid så självklart. Förklaringarna och definitionerna svävar ibland. Att titta närmare på den egna konsumtionen, men också skolans, är ett sätt för att få syn på en del av begreppet och ta det lite närmare sig själv.

Att prata sopsortering i klassrummet, i hemmet och sopsortera på skolan är det många lärare som gör. Men ibland är det bra att ta in andra aktörer som kan berätta om sin verksamhet och visa vad som händer efter det att tunnorna har tömts. På Sysavs anläggning i Norra Hamnen kan elever få ta del av detta.

I lektionspaketet Hållbar utveckling – Vad är det och vad kan jag göra?  får eleverna verktyg för att kunna reflektera över sin egen konsumtion utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta görs genom ett avstamp i de 17 globala målen och fortsätter genom samtal, läsning av faktatexter, filmer, reflektioner av dessa och arbete i grupp. I detta får eleverna en teoretisk grund att stå på inför besöket på Sysavs anläggning. Besöket på återvinningscentralen och avfallsanläggningen kompletterar undervisningen med praktiska moment som ger verklighetsanknytning och svar på autentisk problem som vi har svårt att få fatt i när vi är i klassrummet.

Lektionsmaterialet finns att hämta via Pedagogiska kartor. Lektionspaketet innehåller en pedagogisk planering, lärarhandledning, elevtext och elevövningar.

Övningarna och faktatexten har tagits fram av Pedagogisk Inspiration i samarbete med Kryddgårdsskolan, Sysav och Malmö Universitet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.