Gå direkt till innehållet

Konflikten mellan Israel och Palestina kan vara svår att förstå för yngre elever. I det här korta klippet från SVT Play kan du som lärare tillsammans med dina elever få en överblick som passar lägre årskurser. Se klippet tillsammans och lyft frågor och funderingar efteråt.

När det är oroligt i värden kommer barn att höra om det på ett antal olika sätt, varav några kan vara felaktiga, osäkra eller baserade på rykten eller spekulationer. Varhelst det händer kan händelser skapa känslor av ångest och rädsla. Elever kan då få svårigheter att formulera sina känslor. Att då ge dem ett sammanhang att diskutera, ifrågasätta och uttrycka sig genom sina tankar och känslor hjälper dem att behandla det som har hänt i en säker miljö med en vuxen.

I den här resursen hittar du:

  • En kort film från SVT Play
  • Praktiska tips kring hur du kan bemöta och diskutera elevernas tankar och känslor.

Börja i den ordning du tycker passar bäst, förslagsvis:

  1. Se det korta klippet på cirka 2 minuter från Lilla Aktuellt: Lilla Aktuellt ”Våldsamheter i Gaza och Israel”
  2. Ta hjälp av underlaget från resursen ”Hur man kan ha svåra diskussioner med elever i tider av osäkerhet” för att diskutera och möta elevernas oro och ängslan.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.