Gå direkt till innehållet

Just nu råder konstiga tider. Vi blir alla påverkade på olika sätt. Våra elever ser och hör om Covid-19 på nyheterna, sociala medier, när vi vuxna diskuterar, men hur upplever de själva dessa tider?

När vi läser historieböcker om spanska sjukan eller pesten så är barnens perspektiv väldigt osynligt. Det beror på att barn förr inte lämnade dokument som bevarades till eftertiden. Men nu har vi förstått att även deras skildringar av samtiden är intressanta för framtidens historieberättande. Därför finns det just nu olika sätt att låta eleverna vara med och dokumentera sin vardag under Corona-epidemin och samtidigt koppla det till diskussioner i klassrummet om t ex historiska källor.

 

Här är tips på tre olika insamlingar av samtidsberättelser som du och dina elever kan bidra till:

 

MALMÖ STADS STADSARKIV

Stadsarkivet samlar in berättelser via sin hemsida. De vill veta hur Malmöborna tänker utifrån frågorna:

  • Hur är det att leva i en tid präglad av ovisshet och osäkerhet?
  • Vilka känslor väcker viruset hos dig och hur påverkas din vardag?

Här är en länk direkt till stadsarkivets insamlingssida.

 

MALMÖ MUSEER

Museet gör en samtidsdokumentation med insamling av berättelser och fotografier för att dokumentera hur samhället och invånarna påverkas och upplever pandemin. Arbetar eller studerar du eller dina elever hemma på grund av Covid-19? Som en del i samtidsdokumentationen gör Malmö Museer en insamling av bilder på hur dessa tillfälliga arbets- och studieplatser ser ut.

Här är en länk till Malmö museers sida med mer information.

 

SVENSKT BARNBILDARKIV

Barnbildarkivet har i uppdrag att se till att även barnens perspektiv inkluderas i vår gemensamma historia. Därför samlar de just nu in bilder om Coronaviruset genom frågorna:

  • Hur känns det?
  • Hur ser det ut?
  • Vad är annorlunda nu? 
  • Annat som du vill berätta eller beskriva?

Här är en PDF med mer information: Insamling till Svenskt barnbildarkiv.

Här är en länk till barnbildarkivets hemsida.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.