Gå direkt till innehållet

Den 13 mars varje år är det Källkritikens dag. Då uppmärksammas förmågan att kritiskt granska text, bild och annat multimodalt innehåll. Men alla dagar borde vara källkritikens dag!

Extra viktigt just nu är det med den information som vi möter i media som berör coronaviruset. För barn och ungdomar är det extra svårt att förstå och tolka den information som de möter. Stor vikt läggs vid hur vuxna i deras närhet möter barnens oro och tankar.

Hur kan skolbiblioteken främja ett källkritiskt tänk? Genom att erbjuda perspektiv som kompletterar undervisningen och lärarnas kompetens bidrar vi i det källkritiska arbetet. Enligt läroplanen i grundskolan ska “skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens”.

 

Så här kan du samarbeta med skolbiblioteket

Jobba med källkritik kopplat till coronaviruset tillsammans med din närmaste skolbibliotekarie!  Nedan hittar du fem olika övningar. Det går bra att göra respektive övning för sig även om de hänger ihop. Övningarna utgår från frågeställningen ”Hur kan jag veta vilken information jag kan lita på?”.

 

Diskutera vad en myndighet är

Titta på filmen 5 källkritiska frågor (3.34 min) och diskutera vad en myndighet är. Lär dig de fem källkritiska frågorna som alltid fungerar i ett källkritiskt arbete. Filmen finns även på arabiska, somaliska, tigrinja, engelska och dari.

 

Ställ de fem kritiska frågorna

Gå in och titta på Folkhälsomyndighetens sida och ställ de fem källkritiska frågorna.

 

Läs blogginlägg om Corona

Gå in på Sara Lövstams lättlästa blogg och läs en text om corona. Fundera sen över följande frågor:

  • Kan vi lita på blogginlägget?
  • Varför?
  • Varför inte?
  • Vad är syftet med inlägget?

 

Läs tidningsartiklar om Corona

Besök tidningen 8 sidor och läs deras artiklar om Corona.

  • Fundera över de fem källkritiska frågorna.
  • Vem står bakom 8 sidor?

 

Diskutera källkritiska strategier

Avsluta med att diskutera vilka strategier vi använder när vi försöker ta reda på om något vi fått reda på verkligen stämmer. Sammanställ strategierna till klassens gemensamma karta.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.