Gå direkt till innehållet

Geografispelet Geoguessr är en utmärkt resurs för geografiläraren som vill ha ett lättsamt sätt att introducera olika koncept kopplade till geografiämnet.

Det går att använda som en illustration till kartor och geografiska informationssysem, som ett sätt att prata om klimatzoner, som ett sätt att tala om språkområden (och i förlängningen imperialism), som ett sätt att prata om rural kontra urban eller industrialiserad kontra utvecklingsområde. Som lärare finns det en uppsjö av möjligheter.

Denna resurs presenterar spelet och ger några enkla förslag på hur det kan användas.

 

 

Om resursen

 

Förankring

Resursen ”Gissar var du är? Geoguessr som pedagogiskt redskap ” är lämplig i ämnet geografi.

 

Ur syftestexten för geografi:

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika tids- och rumsperspektiv. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.”

 

Fördjupning

Det finns några  andra resurser och arbetsområden som också rör både geografi, världsuppfattning och kartor. Se exempelvis Rita världen eller  Kartorna ljuger för oss eller jobba med korrdinatsystemen genom resursen ”Koordinaterna som gör att vi inte tappar bort oss.” 

 

 

FÖRBEREDELSER FÖR LÄRAREN

Läs igenom resursen här och fundera på om det finns information som du själv har att tillägga. Om du inte redan spelat Geoguessr: spela ett par omgångar och lär dig systemet och sidan. Det är en mångsidig resurs som du kan använda på flera olika sätt.

Se sedan till att eleverna under lektionen har tillgång till lämpliga datorer eller surfplattor för att kunna spela spelet. Tänk på att i områden med begränsad nätkapacitet kan spelet bli långsamt, allt som jobbar med gps tenderar att vara informationskrävande.

 

GENOMFÖRANDE: Var är jag?

Om detta är första gången eleverna använder Geoguessr: dirigera dem till rätt sida med en länk eller en uppskriven URL. Låt dem för enkelhetens skull starta ett spel singel player, som kastar ut dem på en väg någonstans i världen. Använd fem minuter av kaos för att låta alla elever:

  1. Komma på plats.
  2. Lära sig navigera med piltangenterna.
  3. Lära sig hur de gissar på den lilla kartan (inklusive att zooma ner till mycket hög detaljnivå).
  4. Få poäng och gå vidare.

När alla elever behärskar grunderna kan du introducera lite olika sorters spel:

 

Purist-versionen

Eleverna spelar en omgång med fem kartor där de inte över huvud taget får röra sig längs vägen. Det enda de får göra är att snurra runt på den position de fått och ta del av den information som finns där. Låt eleverna spela en testomgång och be dem sedan beskriva sina strategier för att gissa rätt. Här kommer eleverna kanske att sätta fingret på saker som klimatzoner (även om de kanske inte använder just det ordet), växtlighet, om platsen ser ut att vara rik eller fattig, vägskyltar, skyltar på hus och butiker, språk på skyltar om sådana finns att finna, färgen på vägmarkeringar (olika i tex. Amerika). Kanske har några av dem haft tur och kan peka på mer kulturspecifika detaljer som kyrkor, moskéer, bekanta byggnader eller annat. Efter genomgång av strategier: låt eleverna spela ytterligare en omgång, samla hela klassen och ta sedan reda på vilken spelare som fått den högsta poängen. Låt dem förklara vad de gjort som varit framgångsrikt.

 

Den rörliga-versionen

I denna version får spelarna röra sig längs vägen med piltangenterna. I övrigt är reglerna samma som tidigare. Genom att röra sig längs vägarna har de större möjlighet att hitta byar eller städer med vägskyltar, vanliga skyltar eller andra ledtrådar.

Återigen: börja med att låta eleverna göra en testomgång. Samla sedan ihop i helklass och diskutera strategier och låt dem sedan köra igen. Återigen låt den elev med det högsta resultatet förklara vad de gjort som varit framgångsrikt.

 

Inga spärrar-versionen

I denna version finns det inga som helst spärrar för eleverna. De kan röra sig, Googla på skyltar de ser, öppna google earth-fönster vid sidan om för att röra sig runt och utforska. De kan kort sagt använda alla till buds stående medel för att få högsta tänkbara poäng.

Precis som tidigare är det lämpligt med en övningsgång och sedan en gemensam diskussion kring strategier. I denna versionen kommer eleverna att sätta fingret på andra strategier än tidigare. Att googla och ta reda på adresser på platser som som dyker upp och sedan jobba baklänges tills de hittar rätt etc. Denna versionen av spelet är ju över huvud taget en övning i Internet-sök mer än någon annat. Hur gör du för att översätta kyrilliska bokstäver? Hur bild-googlar du? Låt eleverna vara data-detektiver så mycket de bara kan och utmana dem att komma riktigt nära. En kilometer ifrån är bra, hundra meter är bättre, men att landa inom fem meter är fullt görbart om de bara anstränger sig. Kör en full omgång för hela klassen och avsluta återigen med att låta den elev som har det högsta resultatet förklara vad de gjort som varit framgångsrikt.

Över 10.000 poäng får väl anses vara acceptabelt. Över 20.000 poäng är imponerande på många sätt och alla resultat mellan 24.000 och 25.000 (maxpoäng) är skrytvärdigt för vem som helst.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.