Gå direkt till innehållet

TEMAT ”SPRÅKBRUK” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN:

 1. Kommentarer om kommentarer
 2. Prata med emojis

I det här området möter eleverna kommentarer som är vanligt förekommande på nätet. De får själva fundera över vilka kommentarer som är ”okej” och vilka som ”inte är okej”. Detta gör eleverna i en rolig gruppövning med stor elevaktivitet. Nedan hittar du lektionsplaneringen som består av olika moment.

I extramaterialet längst ner på sidan hittar du tips på andra lektioner på temat.

(Tillbaka till startsidan.)

 

Kan kopplas till centralt innehåll inom:

 • svenska
 • religion
 • samhällskunskap
 • biologi
 • bild

 

Lektionsplanering: Kommentarer om kommentarer

MOMENT 1 (introduktion)

Stäm av elevernas förkunskaper genom en helklassdiskussion om följande frågor:

 • Tänker du på hur du uttrycker dig på nätet? 
 • Uttrycker du dig på samma sätt på nätet som du gör annars? Säger du samma typ av saker?

Låt eleverna först fundera enskilt. Därefter i par. Slutligen får eleverna dela med sig av sina tankar i helklass.

Berätta därefter (skriv på tavlan) om resterande moment:

 • Fundera i grupper över vanliga kommentarer på nätet. Ta ställning. Är kommentarerna okej?
 • Presentera era ställningstaganden på tavlan.
 • Diskutera i helklass hur ni tänkt.

 


MOMENT 2

Dela in eleverna i grupper om 3-4.

Skriv ut bifogad pdf-fil med kommentarer hämtade från internet och dela ut till elevgrupperna. Låt eleverna klippa ut rutorna och sätta häftmassa på baksidan. 

 • Vad ful du är!
 • Jag hatar dig!
 • Jag vill aldrig mer prata med dig!
 • Vilka fula kläder du hade på dig idag!
 • Du borde aldrig mer visa dig i skolan!
 • Sluta glo på mig hela tiden!
 • Om du fortsätter prata med mig i skolan ska jag lägga en bajskorv i din postlåda.
 • Du är så äcklig!
 • Så äckligt du luktar! Duschar du aldrig?
 • Jag blev jätteledsen av det som du sa till mig idag i matsalen.
 • Du är inte alls bra på matte.
 • Du borde göra något åt ditt hår!
 • Så kort du är!
 • Så svag du är!
 • Du har dålig andedräkt.
 • Du har inga kompisar.
 • Så lång du är!
 • Hur gammal är du egentligen?
 • Jag vill inte vara din kompis längre.

Låt eleverna gå igenom kommentarerna och färgmarkera dem enligt följande:

 • OK – grönt
 • OK ibland – gult
 • Aldrig OK – rött

 


MOMENT 3

Skriv tre rubriker på tavlan och skapa tre olika spalter utifrån dem:

OK /  OK ibland / Aldrig OK.

Varje grupp går fram till tavlan och placerar in sina lappar med häftmassa under respektive rubrik. 

 


MOMENT 4

När alla lappar sitter på tavlan är det dags för en diskussion i helklass.

Ni kan exempelvis diskutera:

 • Samma kommentarer men som sitter under olika rubriker. Hur motiverar eleverna sina val?
 • Kommentarer som alla grupper har placerat under samma rubrik. Hur har ni tänkt?
 • Vilka kommentarer var särskilt svåra att sätta rubrik på?
 • Vilka kommentarer diskuterade ni mest? Varför?
 • Vilka kommentarer var lätta att sätta rubrik på?
 • Var det någon kommentar som ni reagerade särskilt starkt på? Vilken? Varför?
 • Har ni själva mött liknande kommentarer?

 


MOMENT 5 (avslutande del)

Sammanfatta tillsammans vad ni har arbetat med under lektionen.  Avsluta med att t ex fånga in elevernas tankar, lärdomar och frågor genom exit-tickets för eventuellt fortsatt arbete. 

Förslag på frågeställningar:

 • Vad har du tänkt?
 • Vad har du känt?
 • Vad har du lärt dig?
 • Vad har förvånat dig?
 • Vad har varit intressant?
 • Vad skulle du vilja att vi pratade mer om?

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.