Gå direkt till innehållet

TEMAT ”RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN:

 1. Klassens regler på nätet
 2. Rätt eller fel på nätet

I det här området diskuterar eleverna förhållningsregler på nätet och de får komma överens om gemensamma förhållningsregler i klassen.

I extramaterialet längst ner på sidan hittar du fler förslag på lektioner och fyra fina affischer.

(Tillbaka till startsidan.)

 

Kan kopplas till centralt innehåll inom:

 • svenska
 • religion
 • samhällskunskap

 


Lektionsplanering: Klassens regler på nätet

MOMENT 1 (introduktion)

Börja med att berätta (skriv på tavlan) om de olika lektionsmomenten:

 • Tre gyllene regler på nätet – en gruppövning.
 • Youtubeklipp om näthat.
 • Värderingsövning – fyrahörnsövning.

Kolla därefter vilka förkunskaper eleverna har genom att låta dem jobba i grupper om fyra personer.

Alla grupper ska komma fram till:

 • Tre gyllene regler som ni önskar att alla som är på nätet följer.

När eleverna är klara ska varje grupp presentera sina regler. Du skriver upp deras förslag på tavlan, som ett ordmoln. Wordart är ett digitalt ordmoln.

Efterarbete: Sammanställ elevernas regler till en gemensam affisch över klassens regler på nätet som sätts upp i klassrummet, tas upp på klassråd och delges vårdnadshavare. 

 


MOMENT 2

I det här momentet ska eleverna göra en fyrahörnsövning.

Övningen utgår ifrån elevernas egna världar med frågor som:

 • Det är ok att vara elak på nätet om någon som varit elak mot mig.
 • Det är ok att kommentera någons utseende på nätet.
 • Jag stödjer alltid det min bästis skriver på nätet.
 • Ibland skriver jag elaka saker på nätet.
 • Det är skillnad på det jag skriver på nätet och det jag säger till någon.
 • Jag vet hur jag anmäler hatiska kommentarer på nätet.
 • Det är ibland svårt att veta jag får och inte får skriva på nätet.

Varje hörn representerar ett ställningstagande utifrån påståendet:

 • Ja, alltid
 • Ibland
 • Nej, aldrig
 • Öppet hörn

Efter att du läst upp ett påstående får eleverna en kort stund på sig att ta ställning och ställa sig i det hörn som bäst representerar deras uppfattning. Därefter får de i de grupper som bildas samtala om varför de valt just det hörnet. Lyft sen några tankar från respektive hörns diskussion i helklass. Allas tankar är välkomna och ska inte värderas. Gå sen vidare till nästa påstående.

 


MOMENT 3

Se Youtubers berättar om näthat. (1.42 min.)

Lyft några av klassens tankar om varför somliga skriver hat på nätet.

 


MOMENT 4 (avslutande del)

Sammanfatta tillsammans vad ni har arbetat med under lektionen.  Avsluta med att t ex fånga in elevernas tankar, lärdomar och frågor genom exit-tickets för eventuellt fortsatt arbete.

 


Extramaterial

 

Fler lektionstips

Vilka regler finns på Internet? (Internetstiftelsen)

 

Affischer 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.