Gå direkt till innehållet

TEMAT ”SPRÅKBRUK” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN:

 1. Kommentarer om kommentarer
 2. Prata med emojis

I det här området synliggörs vilka emojis eleverna främst använder när de kommunicerar med varandra digitalt, vilken betydelse de lägger in i dessa symboler samt riskerna med bruket av emojis. Nedan hittar du lektionsplaneringen som består av olika moment.

I extramaterialet längst ner på sidan hittar du fler lektionstips.

(Tillbaka till startsidan.)

 

Kan kopplas till centralt innehåll inom:

 • svenska
 • religion
 • samhällskunskap
 • biologi
 • bild

Lektionsplanering: Prata med emojis

MOMENT 1 (introduktion)

 

Berätta (skriv på tavlan) om de olika lektionsmomenten:

 • Gruppövning att välja ut och rita vanliga emojis.
 • Nya grupper funderar över hur man använder emojis och hur de kan uppfattas av andra.
 • Diskussion i helklass om mest/minst problematiska emojisar.

 


MOMENT 2

Stäm av av elevernas förkunskaper genom att eleverna får jobba i grupper om fyra med följande:

 • Kom överens om vilka 5 emojis som gruppen främst använder.
 • Rita de 5 emojisarna på A4-papper, en emoji per papper.

Grupperna redovisar sina resultat inför klassen.

Varje grupp sätter upp sina 5 mest använda emojisarna på tavlan. 

För en gemensam diskussion i klassen:

 • Finns det någon emoji som alla grupper har bland sina top 5?
 • Finns det någon emoji som bara finns i någon/ett par gruppers top 5?

I nästa steg delar du in eleverna i nya grupper om 4-6 personer.

Grupperna diskuterar följande frågor:

 • Finns det några emojis du använder när du chattar med några vänner som du inte använder med andra?
 • Finns det tillfällen och vissa texter då det inte är ok att använda emojis?
 • Har du varit med om att någon har feltolkat en emoji som du har skickat? Vad hände då?
 • Ge exempel på emojis som kan ha olika betydelser? Hur vet man hur man ska tolka dem?
 • Vad är viktigt att tänka på om man använder emojis när man skriver till andra?

 


MOMENT 3

Nu är det dags för en diskussion i helklass:

 • Grupperna redovisar sina svar på frågorna i moment 2. 
 • Diskutera därefter de 5 emojisarna som sitter på tavlan:
  • Vad betyder de olika emojisarna? Tolkar vi dem likadant?
  • Vilken kan vara mest respektive minst problematisk att använda? Varför?

 


MOMENT 4 (avslutande del)

Sammanfatta tillsammans vad ni har arbetat med under lektionen. Avsluta med att t ex fånga in elevernas tankar, lärdomar och frågor genom exit-tickets för eventuellt fortsatt arbete. 

 

 


Extramaterial

 

Fler lektionstips 

Vårt språk på nätet av Internetstiftelsen.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.