Gå direkt till innehållet

TEMAT ”MIN DIGITALA VARDAG” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN:

 1. Värdegrund och sociala medier
 2. Kärlek och hat på sociala medier

I det här området pratar eleverna med varandra om sociala medier.  De diskuterar hur den gyllene regeln kan appliceras på olika arenor i deras liv. Klassen inventerar också vilka sociala medier de använder och vilka som de upplever som trygga och otrygga. Nedan hittar du lektionsplaneringen som består av olika moment.

Missa inte extramaterialet längst ner på sidan som bjuder på massor av länkar till bland annat fler lektionstips, enkäter, boktips och affisch på temat.

(Tillbaka till startsidan.)

 

Kan kopplas till centralt innehåll inom:

 • svenska
 • religion
 • samhällskunskap
 • biologi

 


 

Lektionsplanering: Värdegrund och sociala medier

MOMENT 1 (introduktion)

Syftet med lektionen är att knyta ihop värdegrund och sociala medier. Det här är en bra lektion att introducera eleverna i sin identitet på nätet.

Berätta (skriv på tavlan) om de olika lektionsmomenten:

 • Filmvisning och diskussion
 • Inventera klassens sociala mediehäng
 • Quiz om nätet

 


MOMENT 2

A. Se filmen Vad delar du på sociala medier?” (3:10 min) från Inläsningstjänst Begreppa. (Filmen finns även på arabiska, somaliska, tigrinja och dari/persiska.)

B. När ni har sett filmen delas eleverna in i mindre grupper för att under ca 10 minuter diskutera ”den gyllene regeln”, var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig.

 1. Vad betyder den gyllene regeln i ditt vardagliga liv?
 2. Vad betyder den gyllene regeln när du använder sociala medier? 

Varje grupp ska skriva svaren på de två frågorna på ett papper. Ett papper per grupp. 

C. I nästa steg sammanfattar du gruppdiskussionen i helklass. Rita två kolumner på tavlan. Skriv upp elevernas förslag från deras gruppdiskussioner. Låt svaren på den första frågan stå i den ena kolumnen och svaren på den andra frågan i den andra kolumnen.

D. Avsluta med att diskutera om det finns det likheter och skillnader mellan de båda kolumnerna. Varför? Varför inte?

 


MOMENT 3

Inventera klassens Sociala mediehäng: Vilka sociala medier använder klassen?

Dela upp klassen i mindre grupper. Låt grupperna inventera vilka sociala medier de använder. Eleverna ska skriva en social medieplats per post it-lapp. 

 


MOMENT 4

I det här momentet ska eleverna jobba vidare med sina post it-lappar. Först i mindre grupper sen i helgrupp.

A. I mindre grupp: Eleverna placerar lapparna i grupper sorterat under rubrikerna:

otrygg – lite otrygg – trygg – mycket trygg.

B. I helgrupp: Varje mindre grupp får skicka fram en representant som sätter gruppens post it-lappar under samma rubriker på tavlan. 

Runda av momentet genom en gemensam diskussion. Håller grupperna med varandra? För en diskussion kring varför vi upplever olika platser olika. Hur gör eleverna för att respektive socialt medium ska bli tryggare (t ex inställningar eller egna strategier)?

 


MOMENT 5

Låt eleverna göra Quizet ”Stopp! Min kropp!” från Rädda barnen (se pdf-filen nedan). Frågorna fungerar som en förberedelse för eleverna att prata med andra om nätet. 

Skriv ut Quizet. Alternativt ställer du frågorna och eleverna skriver sina svar på enskilt papper, eller i mindre grupper.

Avsluta momentet med att gå igenom elevernas svar i helklass. Facit finns på sidan 3 i pdf-filen.

 

 


MOMENT 6: (avslutande del)

Sammanfatta tillsammans vad ni har arbetat med under lektionen.  Avsluta med att t ex fånga in elevernas tankar, lärdomar och frågor genom exit-tickets för eventuellt fortsatt arbete. 

 


Extramaterial

 

Fler lektionstips

En lektion om integritet integritet av Internetstiftelsen.

Ta ansvar för tryggheten på nätet av Internetstiftelsen.

 

Boktips

Värsta bästa nätet av Maria Dufva

Koll på nätet av Monika Staub Halling 

Koll på nätet som E-bok
Koll på nätet som Ljudbok
Elevmaterial till Koll på nätet
Lärarmaterial till Koll på nätet

 

Affisch

Ladda ner affisch om källkritiska frågor av Skolverket. 

 

Läs mer om temat

Digitala medier på föräldriska på Statens medieråd.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.