Gå direkt till innehållet

TEMAT ”MIN DIGITALA VARDAG” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN:

 1. Värdegrund och sociala medier
 2. Kärlek och hat på sociala medier

I det här området reflekterar eleverna över hur deras eget mående påverkas av sociala medier. De får också fundera över hur de själva kan påverka andras mående.

Nedan hittar du lektionsplaneringen som består av olika moment. Missa inte extramaterialet längst ner på sidan som bjuder på massor av länkar till bland annat enkäter, fler lektionstips, boktips och affisch på temat.

(Tillbaka till startsidan.)

 

Kan kopplas till centralt innehåll inom:

 • svenska
 • religion
 • samhällskunskap
 • biologi
 • bild

 


Lektionsplanering: Kärlek och hat på sociala medier

 

MOMENT 1 (introduktion)

 • Hur påverkas jag av mina sociala medier?
 • Hur kan jag påverka andras mående genom sociala medier?
 • Hur är klimatet på nätet?

MOMENT 2

Se filmen Världen online om näthat från UR. (28 min).

När ni har sett filmen är det dags att diskutera begrepp från filmen.

Skriv upp följande begrepp på tavlan:

 • sociala medier
 • influencer
 • näthat
 • mobbning
 • diskriminering
 • identitet
 • normbrytande
 • kränkande behandling
 • inkludering
 • exkludering/utanförskap
 • love bombning
 • IRL
 • online

Diskutera i helklass:

 • Vad betyder de centrala begreppen?
 • Vilka är svåra att förstå?
 • Vilka har ni inte hört innan?

MOMENT 3

Nu är det dags att samtala om filmen utifrån följande frågor:

 • Har du sett näthat? (själv utsatts eller sett någon annan bli utsatt)
 • Varför är man taskig mot andra? Varför kränker man?
 • Hur kan du själv påverka klimatet på sociala medier?
 • Tycker du det är skillnad att skriva något på nätet eller säga det IRL?

Diskussionen kan med fördel göras först i mindre grupper och sedan fångas upp i helklass.

 


MOMENT 4 (avslutande del)

Sammanfatta tillsammans vad ni har arbetat med under lektionen.  Avsluta med att t ex fånga in elevernas tankar, lärdomar och frågor genom exit-tickets för eventuellt fortsatt arbete.

 


Extramaterial

 

Fler lektionstips

En lektion om integritet och kränkningar av Internetstiftelsen.

Ta ansvar för tryggheten på nätet av Internetstiftelsen.

 

Boktips

Värsta bästa nätet av Maria Dufva

Koll på nätet av Monika Staub Halling 

Koll på nätet som E-bok.
Koll på nätet som Ljudbok.
Elevmaterial till Koll på nätet.
Lärarmaterial till Koll på nätet.

 

Affisch

Ladda ner affisch om källkritiska frågor av Skolverket.

 

Läs mer om temat

Digitala medier på föräldriska (Statens medieråd).

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.