Gå direkt till innehållet

Ett noga organiserat klassrum med en tydlig lektionsstruktur är viktigt oavsett om du och dina elever befinner er i ett fysiskt eller digital klassrum. Genom att organisera lärmiljön på ett effektivt sätt får du som lärare mer tid till att undervisa och stötta dina elever.


Digital lektionsstruktur för studiero under fjärrundervisning

Tydliga ramar för undervisningen leder till ökad studiero och därmed lugnare och tryggare elever med bättre förutsättningar för ett fördjupat lärande och högre måluppfyllelse. Detta gäller även i tider av fjärrundervisning, där eleverna både ska förstå hur de ska navigera i videomöten i realtid, samtidigt som de ska hitta till sina lärares digitala undervisningsmaterial.

Använd samma arbetssätt och ritualer som i ditt fysiska klassrum, men med hjälp av digitala verktyg, så att dina elever känner igen sig. Vissa digitala arbetssätt tar du och dina elever kanske med er in i fjärrundervisningen?

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.