Så du vill dela med dig av pedagogisk material i Malmö delar? Vi tackar och bockar. Tillåt oss att skaka din hand. Du tar ett steg som inte bara hjälper dina kollegor utan faktiskt också fungerar som en lärarfortbildning för dig själv eftersom få saker är så nyttiga som att behöva strukturera upp hur du faktiskt gör som lärare och sätta det i pränt till nytta för andra.

Här nedan följer en kort guide för dig som vill publicera. Den hjälper dig att tänka kring vilket material som kan vara lämpligt och hur detta material kan presenteras. Parallellt med att verktyget och strukturen presenteras kommenteras den direkt för att ytterligare förtydliga. Text i parenteser kommenterar texten ovan och text i bilder beskriver och kommenterar de olika fälten och funktionerna som presenteras. Här nedan följer det första exemplet på detta i parentes:

 

(Introduktionen av en resurs är det som syns utåt när pedagoger söker på plattformen. Texten bör både vara lockande och ”sälja in” vad du har delat och dessutom i kort form presentera vad resursen kommer att handla om.)

 

(Nedan följer texten som placeras i Innehållsfältet. Här presenteras din resurs steg för steg med instruktioner till de pedagoger som läser och vill återskapa dina framgångar.)

 

Övergripande

Malmö delar är en plattform där professionella pedagoger delar med sig av sitt bästa material till kollegor och handleder dem i hur detta material bäst kan användas. Den didaktiska handledningen är i fokus – syftet är alltid att dina kollegor med din hjälp ska kunna återskapa dina pedagogiska framgångar.

På Malmö delar lägger du med fördel resurser och arbetsområden som du själv skördat framgångar med. Sådant som har förmågan att få eleverna engagerade eller sådant som får dem att ta till sig kunskaper och färdigheter på ett extra bra sätt. Om du ser att andra yrkeslärare på ditt stadie eller i ditt ämne skulle bli hjälpta av att kunna det du kan, så är det ett material värt att dela. Är materialet av sådan art att det är något som alla lärare gör med stor regelbundenhet (ett centralt innehåll som ständigt återkommer, klass efter klass) så är det extra välkommet. Vi vill hjälpa varandra att inte uppfinna hjulet om och om igen.

Materialet på Malmö delar kan ha olika målgrupper. En del material är bara avsett för pedagoger och annat material är avsett för att utbilda en kollega att genomföra undervisning med elever. Båda sortens material är välkomna. Kom bara ihåg att vara tydlig och anpassa anslaget till målgruppen.

 

Hur bör jag strukturera materialet?

Om du har ett lämpligt material att dela och funderar på hur du ska gå tillväga är det bästa vägen framåt alltid att först läsa igenom ett antal olika resurser och arbetsområden som redan ligger på Malmö delar. Det grundskolematerial som redan lagts upp har passerat igenom en redaktion och kan anses vara goda exempel. Genom att se hur andra har gjort kan du få många tips kring struktur, anslag och nivån av handledning.

Utgå från att din läsare är en pedagog men kom också ihåg att alla pedagoger inte alltid besitter din expertis – framförallt inte i just det material du delar med dig av. Någonstans har du skapat ett material eller genomfört en viss sorts upplägg som fungerat och för att den framgången ska kunna återskapas behöver du ta din kollega i handen och guida dem igenom materialet och processen. Om du är osäker välj att förklara en sak extra noga hellre än att förenkla eller förkorta.

Kom ihåg att tilltalet genom större delen av materialet är från en lärare till en annan lärare. Enda undantaget är de elevdirekta texter eller instruktioner i momenten som ligger under varje lektion i ett arbetsområde. Dessa moment kan sedan exporteras direkt in i Google Classrom och måste ha ett språk anpassat efter målgruppen – elever i olika åldrar.

 

Vad gäller juridiskt för mitt delande?

Malmö delar är en plattform där Malmö stad står som ansvarig utgivare och därför har plattformen mycket tydliga regler för vad som kan publiceras. Varje användare som vill dela material måste först läsa och godkänna ett avtal som stipulerar vad som gäller för det publicerade materialet. Läs noggrant så att du inte publicerar något som du inte är ditt att publicera eller som du känner att du inte kan hållas ansvarig för. Varje del av avtalet täcker olika aspekter som förklaras kort här nedan.

 

 • Första kravet för att publicera på Malmö delar är att du är en legitimerad lärare eller att du sampublicerar med en eller flera legitimerade lärare. Mycket arbete på skolor bedrivs i arbetslagsform eller i ämneslärarsamarbeten – något som både löser kravet på legitimation och samtidigt innebär att materialet avspeglar flera pedagogers samlade erfarenhet.
 • Andra kravet för att publicera på Malmö delar är att du faktiskt äger rättigheten att publicera det material du vill dela med dig av. Det gäller all text, all bild och all video du vill dela genom plattformen. Inga texter, bilder eller medieklipp får alltså  inkluderas utan att du antingen är upphovsperson eller att detta material uttryckligen ligger under creative commons. För att detta skall vara säkert bör du därför också alltid ange källor till text, bild och mediamaterial där detta framgår. Mer om reglerna för upphovsrätt som vi använder oss av – Creative commons – finns att läsa nedan.
 • Tredje kravet för att publicera på Malmö delar är att du förstår och accepterar att det material som publiceras faller under Creative commons (läs mer här, och se filmen). Länkar i samband med avtalstexten leder till material som i större detalj förklarar vad detta innebär men i korthet handlar det om att du som publicerar material godkänner att andra fritt får använda, ändra i och återpublicera textmaterial du delar så länge det sker icke-kommersiellt och hänvisas tillbaka till Malmö delar. (CC-BY-NC-SA)  På samma sätt godkänner du att andra fritt får använda och återpublicera bild och video du delar så länge det sker icke-kommersiellt och de inte ändrar och bearbetar bild- och videomaterialet samt hänvisar tillbaka till Malmö delar. (CC-BY-NC-ND) Dela alltså inte något material som du inte är bekväm med att det sprids bortom din kontroll.  .
 • Fjärde kravet för att publicera på Malmö delar är att materialet du lägger in är korrekt – en bred term som både täcker att materialet faktamässigt/pedagogiskt/didaktiskt inte innehåller några felaktigheter, och att materialet är i överensstämmande med den värdegrund och de riktlinjer som återfinns i läroplanen Lgr11. Ett enkelt sätt att uppnå detta är att aldrig publicera något som inte först lästs igenom av åtminstone en annan pedagog som verkar inom samma fält som det publicerade materialet.
 • Det avslutande kravet för att publicera på Malmö delar är att du godkänner att redaktionen för Malmö delar tillåts göra ändringar i materialet vid behov och de även i slutändan avgör om och i vilken form materialet ska ligga på plattformen.

 

Hur försäkrar jag mig om att mitt delande håller god kvalité?

God kvalité i det publicerade materialet på Malmö delar uppnås genom:

 • Sampublicering med arbetslags- eller ämneskollegor.
 • Kollegial granskning av kollegor som verkar inom samma fält eller stadie som dig.
 • Det publicerade materialet är i överensstämmande och väl förankrat med den värdegrund och de riktlinjer som återfinns i läroplanen LGR11.

 

För att ytterligare höja kvalitén kan det också vara bra att tänka på:

 • Att materialet just består av den pedagogiska handledning som nämns i inledningen. Att du håller din kollega i handen och guidar dem igenom de steg som du som upphovsperson vet kommer att leda till goda resultat bland eleverna. Att du inte bara förklarar vad och hur du gör något utan också tar dig till att förklara varför du gör det du gör. På detta sätt blir ditt material både hjälpsamt och en naturlig lärarfortbildning.
 • Gör texter och material inkluderande. Eleverna i Malmö stad är mycket heterogena och detta bör avspeglas i materialet. Att se sin egen vardags speglas i pedagogiskt material (exempel, problembeskrivningar etc.) har stor betydelse. Fundera på representation kring etnicitet, kön, funktionsvariationer, samlevnadsformer, sexuell läggning etc.

 

Att tänka på när tar du tar foto till Malmö delar

De nyaste smartphones har bra kameror men man kan med enkla medel lära sig att ta ännu bättre mobilbilder. Här finns 15 tips på vad du kan tänka på. Här är några av de viktigaste:

 1. Gör rent linsen
 2. Tänk på ljuset
 3. Tänk på bakgrunden
 4. Använd inte zoomen, gå nära istället
 5. Håll kameran stadigt
 6. Använd inte för många filter vid redigering

Ange dig själv som fotograf och tänk på att ditt foto kommer att ha licensen CC BY-NC-ND 4.0 när du lägger upp den på Malmö delar.  

 

Elevbilder

Av juridiska skäl får inga bilder på elever förekomma på Malmö delar. Bilder på anonymiserat elevmaterial (dokument, affischer, slöjd, etc.) fungerar väl – bara inte bilder på faktiska elever.

 

Att tänka på när du använder dig av andras bilder

Även om internet är en oändlig källa till bildmaterial så är de flesta bilderna upphovsrättsskyddade. Detta innebär att du tex inte få lov att ta en bild som du hittat tack vare Google och använda dig av den utan att ha bett upphovsmannen om lov. För att underlätta listar vi nedan bildbanker som erbjuder bildmaterial under Creative Commons (CC).

Bildbanker med CC0 –  vilket innebär att du får använda bilderna hur du vill:

Tänk på att alltid ange källa för det materialet du lägger upp även om det är CC0.

Hittar du bilder med andra licenser än CC0 så var noggrann med att se att att de är kompatibla med den licensen vi har på Malmö delar CC BY-NC-ND 4.0 . Ange även här alltid källa för ditt bildmaterial i slutet att din text.  

 

Att tänka på inför inspelning av film eller ljud

Förarbete: Tänk på i vilken ordning saker och ting ska presenteras,  skissa på genomgången, skriv ett kort manus och ta hjälp av nyckelord när du spelar in.

Ljud: Hitta en bra inspelningsplats där det är tyst. Gör en provinspelning så att du vet att  mikrofonen och inspelningsplatsen bidrar till bra inspelningsljud. Tänk på att fläktar i ventilationssystem kan ge störande bakgrundsljud. Smycken, mobiler som ringer och vibrerar och annat som kan ge ifrån sig störande ljud bör avlägsnas.

Skärmsinpelningsverktyg: Använd t.ex Windows 10 skärmingspelningsverktyg (Tryck Windows +G) eller Quick Time player på Mac. Använd en “markör” så folk vet var du är i bild. Tänk på att om möjligheten finns zooma in vissa områden vid skärminspelning för att alla verkligen ska se alla detaljer. Har man ingen riktad mikrofon fungerar mikrofoner inbyggda i hörlurar även bra för denna typ av inspelning.

Tal:  Det är viktigt att du tänker på ditt uttal, att du pratar lugnt och tydligt och har en uppmuntrande ton.

Film: Om du har tänkt synas i bild så tänk på att ha en estetisk tilltalande bakgrund. Göm undan sladdar och dylikt som kan distrahera. Tänk på rummets belysning så att du inte får hårda skuggor på ditt ansikte eller så att lamporna inte ger en blinkande effekt. Tänk även på om ljuset reflekterar sig så att det stör mot en vit tavla eller i glasögon. Att använda sig av en smartphone modell senare räcker alldeles utmärkt för att spela in film av hög kvalité. Tänk dock på att stabilisera enheten så att den står stadigt under inspelning.

Tid: Dina filmer ska vara max 2-3 minuter långa. Hellre några korta filmer än en lång.

 

Steg för steg-handledning i hur du använder publiceringsverktyget

Om du vill ha en konkret handledning för hur du använder det publiceringsverktyg som driver Malmö delar presenteras det i detalj här.

 

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med Malmö delars redaktion: malmo.delar@malmo.se

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.