Gå direkt till innehållet

Amanah är ett Malmöbaserat judiskt-muslimskt samarbetsprojekt som bygger på ett samarbete mellan Judiska Församlingen I Malmö och Malmös Muslimska Nätverk. De besöker skolor för att vara en del i skolans värdegrundsarbete genom att samarbeta mot diskriminering, hat, fördomar och rädsla för den andre. I denna resurs hittar du frågor att jobba med i klassrummet innan ni får besök att Amanah. Då hinner eleverna tänka efter och reflektera i lugn och ro.

Amanahs syfte är att bygga tillit och förtroende genom att arbeta tillsammans mot diskriminering och extremism och diskutera identitet, integration och religion i samhället från en ny synvinkel. Amanah stöds av Malmö stad som en nyckelaktör för skapandet av en bättre framtid för staden.

”Vi som bor i Malmö måste göra upp med diskriminering, hat, fördomar och rädsla för den andre. Judar och muslimer i Malmö står enade i kampen mot antisemitism, muslimhat och  alla  former  av  rasism  och  diskriminering mot minoriteter. Genom att mötas, lära  känna  varandra  och  våra  respektive  traditioner,  kan  vi  Malmöbor  börja  uppskatta  och  respektera varandra mer. Vi  är  övertygade  om  att  detta  är  den  enda vägen framåt till ett mer sammanhållet, öppet och säkrare Malmö.” (ur Amanahs folder)

Kontakta Amanah för att boka ett besök!

 


 

FÖRBERED ELEVERNA INFÖR BESÖK AV AMANAH

 • Berätta för dina elever om vilka ”Amanah” är och vad deras syfte är.
 • Dela därefter in eleverna i grupper om 4 till 5 personer.
 • Varje grupp ska utse en sekreterare.
 • Sen ska grupperna diskutera 11 antal frågor/påståenden (se nedan).
 • De frågor som eleverna tycker är svår att svara på ska de anteckna. Sekreteraren får då i uppgift att skriva ner de funderingar och tankar som väcks och som eleverna vill ta vidare till Amanah när de kommer på besök.
 • Sekreteraren lämnar in frågorna till läraren som sparar dem till Amanahs besök.

 

Frågor att diskutera

 1. Hur många muslimer och judar bor i Malmö idag?
 2. Vad är definitionen av rasism och diskriminering?
 3. Hur många av er har hört en rasistisk kommentar i er närvaro?
 4. I vilken omfattning är judar utsatta för antisemitism i Malmö?
 5. I vilken omfattning är muslimer utsatta för islamofobi i Malmö?
 6. Fundera på några sådana exempel som du kan komma på?
 7. Tycker du att Malmö är en fungerande multikulturell stad?
 8. Vad har du för kunskap om dina egna klasskamraters tradition och kultur? 
 9. Är det verkligen religionernas fel att det finns våld i världen?
 10. Vilka typer lösningar kan du tänka dig att se för att skapa ett samhälle fritt från diskriminering och rasism?
 11. Vad kan du göra för att  bli medskapare av ett samhälle fritt från diskriminering och rasism?

 

 

 

”Det var väldigt intressant att lyssna på och ställa frågor till två personer som är insatta i sina religioner och som har mycket egna erfarenheter… Det var bra att höra att både rabbinen och imamen jobbar för att skapa bättre förståelse mellan muslimer och judar i Malmö. En annan sak som de tog upp var att man måste kunna lita på varandra oavsett var man kommer ifrån. Detta är mycket viktigt.”

Elever i årskurs 8, Munkhätteskolan, Malmö

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.