Gå direkt till innehållet

Välkommen till Malmö Delars forum för sex och samlevnad!

Här ska ni kunna hitta vägledning, inspiration, goda exempel, övningar och bra material. Allt ni hittar här går hand i hand med Skolverkets styrdokument, Skolinspektionens rapport (2018) över vad svenska skolan behöver fokusera på vad gäller sex och samlevnadsundervisningen, Skolverkets styrdokument, diskrimineringsgrunderna, Barnkonvensionen, de globala målen.

Skolinspektionens rapport (2018) visar att eleverna vill börja prata om dessa teman tidigare och oftare än vad de får just nu. Här hittar ni material för alla åldrar (förskola – komvux), för alla skolformer och vi publicerar material anpassat för olika funktionsvariationer.

Sex och samlevnad ska betraktas som ett brett område som har många gemensamma nämnare med värdegrundsarbetet. Undervisningen ska i första hand vara ämnesintegrerad. Det kollegiala förarbetet inför klassrumssituationen behöver få en tydligare roll i arbetets helhet. Rektors styrning är A och O för att kvaliteten i sex och samlevnadsundervisningen ska kunna växa fram. Allt material är sortera under nio huvudkategorier.

  1. REKTORNS STYRNING
  2. FÖRARBETE OCH FORTBILDNING
  3. ELEVERS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
  4. OLIKA SEX- OCH SAMLEVNADSTEMAN TILL UNDERVISNINGEN – ALLA ÅLDRAR
  5. SAMVERKAN EHT OCH LÄRARE
  6. SKOLVERKETS VÄGLEDNING FÖR OLIKA ÄMNEN- ALLA ÅLDRAR
  7. FORUM FÖR NÄTVERK I KOMMUNEN
  8. GODA EXEMPEL: TEMADAGAR – LEKTIONSUPPLÄGG
  9. MALMÖ STADS PROCESSPLAN FÖR ARBETET UTE PÅ SKOLORNA

I materialet som presenteras hittar ni olika teman. Dessa begrepp går även att använda som sökord på Malmö Delar:

Relationer, identitet, känslor, normer, likabehandling, jämställdhet, pornografi, genus, könsroller, våld i nära relationer, hedersproblematik, kärlek, kroppen, HBTQ, förälskelse, könsidentitet, sexuell läggning, pubertet, sexualitet, graviditet, reproduktion, sex, lust, sexuellt överförbara sjukdomar, sexuell hälsa, internetkunskap, rättigheter.

Strukturen är uppbyggd av Gabriella Haramaty och Arbetsgrupp 6

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet