Gå direkt till innehållet

2. VAD ÄR KÄLLOR OCH VILKA KÄLLOR KÄNNER VI TILL?

A) Vad är historiska källor? Gör en EPA.

 • E – enskilt – eleverna funderar över och skriver ner:

           + Vad är historiska källor för dig?

           + Ge exempel på källor.

           + Vilka frågor tror du att källor kan besvara?

 • P – par – eleverna sätter sig i par och diskuterar sina tankar kring de tre frågeställningarna.
 • A – alla – i helklass berättar varje par vad de har kommit fram till. Allt som de tycker är källor skrivs upp på t.ex. ett blädderblock och får hänga framme i klassrummet så länge som ni arbetar med arbetsområdet. Återkom till källorna och markera de källor som ni arbetar med.

(Källor kan vara allt från föremål, brev, dagböcker, målningar, ritningar, arkeologiska fynd, föremål, böcker och till tal, någon som återberättar.)

B) När man värderar källor använder man sig av källkritiska begrepp. Gå igenom med eleverna de mest vanliga och vad de innebär: Försök använda dem i så många sammanhang som möjligt under arbetet.

 • Trovärdig
 • Rimlig
 • Tillförlitlig
 • Tolkning
 • Förlita sig på
 • Relevans
 • Slutsats -er

C) Exit ticket – dela ut var sin lapp till eleverna. Var och en ska skriva ner:

 • Vad en källa är.
 • Ge ett eller flera exempel på en källa.
 • Beskriva vad en tolkning är.

När de går ut på till exempel rast lämnar de lappen till pedagogen som får en uppfattning av vad eleven har beskrivit och uppfattat.

D) För en större förståelse hur Malmö kunde ha sett ut på 1600-talet får eleverna arbeta med övningen Vad händer på bilden? Det är en övning i två delar där eleverna först får arbeta i grupp och titta på skisser av Malmö och diskutera vad som händer och vad man kan utläsa ur bilden. Andra delen funderar man kring vem som gjorde bilderna, se Storbildsunderlag.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Vad är källor och vilka källor känner vi till?”

Vad är källor och vilka källor känner vi till?

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.