Gå direkt till innehållet

3. MALMÖ – EN STAD AV BONDGÅRDAR OCH STADENS VATTENFÖRSÖRJNING

A) Malmö var en stad av bondgårdar på 1600-talet. För att underlätta förståelsen för hur Malmö såg ut på 1600-talet inleds arbetet med att titta närmare på hur Malmö har sett ut och spår av 1600-talet idag att jämföra med nutida byggnader.

  • Titta tillsammans på filmen Malmö1692, en 3D-rundtur i Carolikvarteren för 300 år sedan under fliken Galleri (Malmö 1692 www.virtualhistory.se). Här får man en animerad bild över hur staden såg ut kring Caroli och vissa hållpunkter hur de sett ut vid andra tider. Känner eleverna igen sig?
  •  I övningen Hus då och nu, får eleverna titta på bilder av en skissad bondgård i Malmö och hotell Radison. De ska jämföra bilderna och fundera över vilken information de kan få ut av bilderna.

B) Läs inledande text och texten Malmö – en stad av bondgårdar och Malmö – vattenförsörjning tillsammans eller enskilt ur texthäftet. För gemensamma diskussioner finns bilderna ur texten i Storbildsunderlag.

C) Gemensam ordlista – Fanns det något ytterligare som var svårt?

  • Dela in eleverna i par. Varje elevpar läser texten Malmö – en stad av bondgårdar och Malmö – vattenförsörjning igen.
  • Elevparen skapar i par begreppslistor. De ska tillsammans komma överens om vilka historiska begrepp som de behöver förstå för att förstå texten. De ska beskriva dessa med vardagliga ord.
  • Två par träffar varandra och jämför sina listor. Är det några ord som de kan förklara för varandra?
  • Gå igenom elevernas valda begrepp i helklass.

Alternativt kan pedagogen plocka ut de ord som hen tycker att eleverna ska kunna förklara/vet vad det är, t.ex. port, bete, spillning, otjänligt, offentlig, avfall, latringrop, avskrädesgrop och bebyggelse.

D) Hur kan det ha sett ut?
Eleverna väljer minst vars ett ord/begrepp från begreppslistan att visualisera. Hen ska rita en bild av hur begreppet/order såg ut, t.ex. ordet port. Exemplet port finns i Storbildsunderlag.

De historiska begreppen, elevernas bilder och förklaringarna sammanställs av pedagogen i t.ex. Quizlet. Här kan eleverna träna begreppen genom olika aktiviter. Ett annat alternativ är att eleverna beskriver en av bilderna och de andra ska berätta vad det är som de beskriver, Vad beskriver jag?

E) Eleverna jobbar med 1600-talet – Malmö blir svenskt – frågor i marginalen. I övningen får eleverna läsa texten igen och svara på de frågor som är ställda i marginalen. Dessa frågor fokuserar på att skapa större förståelse för ämnesinnehållet. De kan jobba i par eller enskilt. Avsluta med att tillsammans diskutera texten utifrån frågorna i marginalen.

F) Exit ticket – Ställ frågan ”På vilket sätt kunde man få tag i dricksvatten under 1600-talet i Malmö? ” till eleverna och låt dem dela med sig av sina svar till varandra.

G) Skriv ut Stadsvandring Malmö 1600-talet med fokus på vattenförsörjningen. Här finns en karta över rundturen och frågor att ställa till varje plats. Frågorna ska vara ett stöd till pedagogerna som går med elevgruppen under stadsvandringen. Istället för att berätta om varje plats så får eleverna fundera och besvara frågor eller påståenden.

Den korta informationstexten används som ett stöd för pedagogerna.
Stadsvandringen börjar på Malmö hus slott och slutar i Pildammsparken.

Stadsvandring kan också göras via appen Gold Hunt Education. Ladda ner Appen Gold Hunt Education och sök upp ”1600-tal Vattenförsörjning”. Både den digitala versionen och pappersversionen innehåller samma information.

För de som vill förbereda eleverna på vilka platser som ska besökas kan stadsvandringen ses i filmen Stadsvandring med fokus på Malmös vattenförsörjning

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Malmö – en stad av bondgårdar och stadens vattenförsörjning”

Malmö – en stad av bondgårdar och stadens vattenförsörjning

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.