Gå direkt till innehållet

6. HORNS KRIG /TORSTENSSONSKRIGET OCH FREDEN I ROSKILDE

A) Läs avsnittet Horns krig/Torstenssonskriget, enskilt eller tillsammans.

B) Eleverna får skriva en sammanfattning om vilken de viktigaste punkterna var för hen eller rita en bild som sammanfattar texten. Låt eleverna berätta om sina bilder först i par sedan i helklass.

C) Om det finns ord och begrepp som är nya/svåra för eleverna adderas de till klassens begreppslista.

D) Läs tillsammans eller enskilt om Freden i Roskilde.

E) Diskutera utifrån Storbildsunderlaget vad bilderna ”Marschen från Polen till Danmark 1657”, ”Tåget över Stora Bält 1658”, ”Stortorget Malmö” och ”Stora sjöslaget i Öresund 1658” kan berättar utifrån texten ni har läst.

F) Enskilt skriver eleven ner första meningen från varje stycke i textavsnittet. Hen ska sedan fylla på med den informationen som hen kommer ihåg. I par delger de sedan sina anteckningar för varandra och kompletterar sina anteckningar innan de lyfts i helklass.

Det är bra om anteckningarna görs på en digital enhet. Det är lättare för eleven att komplettera sina anteckningar efter diskussionerna.

G) Om det finns ord och begrepp som är nya/svåra för eleverna adderas de till klassens begreppslista.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Horns krig/Torstenssonskriget och freden i Roskilde”

Horns krig / Torstenssonskriget och freden i Roskilde

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.