Gå direkt till innehållet

10. FÖRSVENSKNINGEN

A) Pedagogen läser de två första styckena under Försvenskningen högt för eleverna.

B) För att öka förståelsen för svårigheterna att tolka, granska och värdera källor arbetar eleverna med en originalkälla i övningen Carl XI:s resolution på Malmö stads besvär angående inkvartering. I Storbildsunderlag finns texterna från övningen som stöd vid genomgång.

C) Pedagogen fortsätter att läsa högt resterande av texten under Försvenskningen.

D) I olika grupper får eleverna bearbeta textens innehåll i övningen Försvenskningen – nyckeltabell och 4-fältare. Genom nyckeltabellen får eleverna återge innebörden med hjälp av ett frågeschema med egna ord. Frågorna ger eleverna språklig stöttning i att tala, skriva om och förstå textens innehåll i 4-fältaren. Innehållet i fyrfältaren skrivs sedan ihop till en sammanhängande faktatext. I detta arbete ska eleverna i möjligaste mån använda de historiska begrepp som klassen tagit upp och arbetat med i klassens begreppslista.

För att underlätta genomgången av uppgiften finns arbetsbladet i Storbildsunderlag.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Försvenskningen”

Försvenskningen

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.