Gå direkt till innehållet

5. DEN VIKTIGA ÖSTERSJÖHANDELN

A) Läs inledande text i avsnittet Striderna om makten i Norden fram till och med Den viktiga Östersjöhandeln tillsammans eller enskilt.

B) Diskutera utifrån Storbildsunderlaget vad kartorna ”Europa efter freden i Westfallen”, ”Den viktiga Östersjöhandeln” och ”Floderna i Europa” kan berätta utifrån texten som ni har läst.

C) Exitticket – Låt eleverna svara på en fråga i taget genom att skriva ner på en liten whiteboardtavla. Pedagogen ställer frågan och varje elev skriver sitt svar på whiteboardtavla. Frågorna ska spegla det som tagits upp i gruppen kring arbetsområdet och som kan ritas eller skrivas ner kortfattat.
Eleverna håller upp sina svar så att pedagogen kan läsa alla på en gång. Detta ska vara ett snabbt förlopp. Exempel på frågor är:

  • Ge ett exempel på ett kreatur.
  • Ge ett exempel på ett sorts spannmål.
  • Rita en port.

D) Om det finns ord och begrepp som är nya/svåra för eleverna adderas de till klassens begreppslista.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Den viktiga Östersjöhandeln”

Den viktiga östersjöhandeln

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.