Gå direkt till innehållet

Under 1600-talet upplevde Malmö en nedgång: sjukdomar, missväxt och krig påverkade staden och dess invånare. Det var också under denna tid som Malmö gick från att vara en dansk till att bli en svensk stad.

Det var goda tider i början av 1600-talet, Malmö blomstrade. Stadens varor efterfrågades, men ganska snart skedde en ekonomisk nedgång. Malmö var en olycksdrabbad stad.

1600-talet var en tid av missväxt och sjukdomar, men också en tid då Skåne drabbades av de många krigen mellan svenskarna och danskarna. Många blodiga strider utspelade sig på skånsk mark och fick konsekvensen att Skåne skövlades av både svensk och dansk militär.

1600-talet Nya möjligheter för Malmö är ett lektionsmaterial som bygger på att eleverna bygger historiska referensramar med hjälp av historiska källor, förstahands- och andrahandskällor, och knyter ihop dessa med fysiska platser i staden.

Materialet har tagits fram av Pedagogisk Inspiration Malmö i samarbete med Sara Otthén Kryddgårdsskolan, Malmö Stadsarkiv och Malmö museer.

I filmen Malmös lokalhistoria – Reformationen i Malmö visas och berättas om lektionsmaterialets innehåll.

Det här arbetsområdet består av tolv olika delar:

1. TIDSLINJE

2. VAD ÄR KÄLLOR OCH VILKA KÄLLOR KÄNNER VI TILL?

3. MALMÖ – EN STAD AV BONDGÅRDAR OCH STADENS VATTENFÖRSÖRJNING

4. MALMÖ – EN OLYCKSDRABBAD STAD

5. DEN VIKTIGA ÖSTERSJÖHANDELN

6. HORNS KRIG /TORSTENSSONSKRIGET OCH FREDEN I ROSKILDE

7. GARNISONSSTADEN MALMÖ OCH MALMÖSAMMANSVÄRJNINGEN

8. DE SKÅNSKA KRIGEN

9. KARTLÄGGNING AV DEN NYA GRÄNSEN

10. FÖRSVENSKNINGEN

11. STADSVANDRING MED FOKUS PÅ MALMÖS FÖRSVAR

12. ORSAK – KONSEKVENS

Filer och länkar kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten av lektionsinnehållet men också under ”moment”. Filer och länkar under ”moment” kan du enkelt importera till ditt Classroom.

LÄNK TILL KARTAN HITTAR DU HÄR

(MER OM PEDAGOGISKA KARTOR)

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Tidslinje

A) För att få en uppfattning av elevernas kunskaper kring den historiska referensramen inleds arbetet med övningen Tidslinje med rep. En variant av övningen är att varje elev får en uppsättning tidsko...

Vad är källor och vilka källor känner vi till?

2. VAD ÄR KÄLLOR OCH VILKA KÄLLOR KÄNNER VI TILL? A) Vad är historiska källor? Gör en EPA. E – enskilt – eleverna funderar över och skriver ner:            + Vad är historiska källor för dig?      ...

Malmö – en stad av bondgårdar och stadens vattenförsörjning

3. MALMÖ – EN STAD AV BONDGÅRDAR OCH STADENS VATTENFÖRSÖRJNING A) Malmö var en stad av bondgårdar på 1600-talet. För att underlätta förståelsen för hur Malmö såg ut på 1600-talet inleds arbetet...

Malmö – en olycksdrabbad stad

4. MALMÖ – EN OLYCKSDRABBAD STAD A) Läs den korta ingressen till texten Malmö – en olycksdrabbad stad i texthäftet. B) Låt eleverna fundera på frågan: ”Vad kan nedgången ha berott på?” De kan ti...

Den viktiga östersjöhandeln

5. DEN VIKTIGA ÖSTERSJÖHANDELN A) Läs inledande text i avsnittet Striderna om makten i Norden fram till och med Den viktiga Östersjöhandeln tillsammans eller enskilt. B) Diskutera utifrån Storbildsund...

Horns krig / Torstenssonskriget och freden i Roskilde

6. HORNS KRIG /TORSTENSSONSKRIGET OCH FREDEN I ROSKILDE A) Läs avsnittet Horns krig/Torstenssonskriget, enskilt eller tillsammans. B) Eleverna får skriva en sammanfattning om vilken de viktigaste punk...

Garnisonsstaden Malmö och Malmösammansvärjningen

7. GARNISONSSTADEN MALMÖ OCH MALMÖSAMMANSVÄRJNINGEN A) Läs tillsammans eller enskilt Garnisonsstaden Malmö. B) Diskutera vad det är ni ser och varför det ser ut som det gör med Storbildsunderlaget som...

De skånska krigen

8. DE SKÅNSKA KRIGEN A) Det skånska kriget – slaget vid Lund Läs tillsammans eller enskilt Det skånska kriget – slaget vid Lund. I Storbildsunderlag finns en karta som visar var Kävlingeån, Lund och M...

Kartläggning av den nya gränsen

9. KARTLÄGGNING AV DEN NYA GRÄNSEN A) Läs tillsammans eller enskilt Kartläggning av den nya gränsen. B) Diskutera utifrån Storbildsunderlaget vad det är ni kan se och vad som kan utläsas utifrån Burma...

Försvenskningen

10. FÖRSVENSKNINGEN A) Pedagogen läser de två första styckena under Försvenskningen högt för eleverna. B) För att öka förståelsen för svårigheterna att tolka, granska och värdera källor arbetar elever...

Stadsvandring med fokus på Malmös försvar

11. STADSVANDRING MED FOKUS PÅ MALMÖS FÖRSVAR A) Skriv ut Stadsvandring Malmö 1600-talet med fokus på försvaret. Här finns en karta över rundturen och frågor att ställa till varje plats. Frågorna ska...

Orsak – konsekvens

12. Orsak – Konsekvens A) För att repetera olika händelser och begrepp som eleverna arbetat med arbetar de med övningen Vad beskriver jag? Denna bygger på de ord, begrepp, personer och händelser...