Gå direkt till innehållet

7. VIKTIGA PERSONER OCH VARDAGSLIVET I MALMÖ

Vardagslivet i Malmö är ett avsnitt som är lite längre. Här läses första delen tillsammans och resten bearbetas i grupper. Varje grupp läser in sig på ett avsnitt och blir experter på just det avsnittet.

A) Genom övningen Skriv till rubrikerna får eleverna läsa om och arbeta kring två personer som har haft stor påverkan på Malmös utveckling under 1500-talet.

B) Läs inledande text i Vardagslivet i Malmö högt tillsammans. Använd Storbildsunderlag som stöd.

C) Dela in eleverna i fyra grupper, expertgrupper. Varje expertgrupp får välja/tilldelas en del av texten, Tunnbindare – ett exempel på ett viktigt hantverksyrke, Malmö latinskola, Kvinnans liv och Franciskanerklostret i Kungsparken. Varje expertgrupp läser sin del av texten, diskuterar fram vad det är som är viktigast att berätta för de andra eleverna och gör en sammanfattning av textavsnittet som stöd när de ska berätta för de andra eleverna som inte läst texten. Till varje textavsnitt finns det en bild i Storbildsunderlag som kan användas som stöd.

D) Grupperna omgrupperas och i varje ny grupp ska det finnas minst en från varje expertgrupp. Varje expertgrupp berättar vad de har läst om för de nya gruppmedlemmarna.

E) Här kan ett studiebesök i S:t Petri kyrka med fördel göras. Har inte besök bokats tidigare kan du göra detta genom att ringa S:t Petri församling på telefonnummer 040 – 27 90 43 eller e-post: petri.malmo@svenskakyrkan.se.

Kontaktuppgifterna går till expeditionen som vidarebefordrar till församlingspedagoger.

För att förbereda besöket tittar ni tillsammans i Storbildsunderlag på bilder av kyrkan, S:t Petri kyrka från utsidan och insidan.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Viktiga personer och vardagslivet i Malmö”

Viktiga personer och vardagslivet i Malmö

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.