Gå direkt till innehållet

2. EUROPA UNDER SLUTET AV MEDELTIDEN

A) Under arbetets gång kommer eleverna i kontakt med många nya begrepp. Det kan vara en god idé att samla dem. Begreppslistan kan skrivas på blädderblock eller A-3 papper och hängas upp på väggen. En annan möjlighet är att göra en digital lista i ett gemensamt dokument. Fyll på med begrepp från begreppslistan i den pedagogiska planeringen under arbetets gång. Låt eleverna
regelbundet öva på begreppen. Vissa av begreppen kommer senare att testas i ett prov.

B) Dela ut texthäftet och arbetshäftet till eleverna.

C) Läs texten Europa under slutet av medeltiden i texthäftet i helklass. Antingen kan pedagogen läsa texten högt eller så kan eleverna turas om att läsa högt. Använd bildunderlaget som stödjer texten i Storbildsunderlag.

D) Arbeta med övningen Lucktext – Europa under slutet av medeltiden som finns i arbetshäftet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Europa under slutet av medeltiden”

Europa under slutet av medeltiden

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.