Gå direkt till innehållet

1500-talet var reformationens århundrade. Malmös historia skiljer sig både från Danmarks och Sveriges reformation genom att ske tidigare och med en större folklig förankring.

Malmö var under 1500-talet en väldigt annorlunda stad än dagens Malmö. Malmö var Danmarks näst största stad och en viktig handelsstad i det danska riket. I början av 1500-talet var Malmö katolsk, men blev den första danska staden som genomförde reformationen.

I lektionsmaterialet 1500-talet och Reformationen i Malmö finns möjlighet att möta autentiska källor framtagna i samverkan med Stadsarkivet. I materialet återges både spännande skeenden och vardagslivet i staden. Uppgifterna i arbetshäftet stödjer elevernas förståelse och språkutveckling.

1500-talet och Reformationen i Malmö är ett lektionspaket som fokuserar på personer
och platser i Malmö under 1500-talet. Det är ett komplement till historieundervisning
med syfte att synliggöra händelser och förändringar i den egna staden under
reformationen.

Kristendomens framväxt och grundläggande kunskaper om katolska kyrkan gås inte
igenom och det underlättar för eleverna om den förkunskapen finns.

Lektionsmaterialet har tagits fram i samarbete med Annika Trenneman Kryddgårdsskolan, Stadsarkivet och Sankt Petri församling.


Det här arbetsområdet består av tio olika delar:

1. FÖRBEREDELSE OCH TIDSLINJE

2. EUROPA UNDER SLUTET AV MEDELTIDEN

3. KATOLSKA KYRKAN

4. LUTHER OCH REFORMATIONEN

5. MALMÖ – EN DEL AV DANMARK

6. STADEN MALMÖ

7. VIKTIGA PERSONER  OCH VARDAGSLIVET I MALMÖ

8. REFORMATIONEN I DET DANSKA RIKET OCH REFORMATIONEN I MALMÖ

9. STADSVANDRING

10. REFORMATIONEN I DANMARK OCH SVERIGE – EN JÄMFÖRELSE

Filer och länkar kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten av lektionsinnehållet men också under ”moment”. Filer och länkar under ”moment” kan du enkelt importera till ditt Classroom.

 

LÄNK TILL KARTAN HITTAR DU HÄR

(MER OM PEDAGOGISKA KARTOR)

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Förberedelse och tidslinje

1. FÖRBEREDELSE OCH TIDSLINJE Inför starten av  arbetsområdet skriver pedagogen ut var sitt texthäfte och var sitt arbetshäfte till eleverna. Under lektion 7 finns det inplanerat ett besök i S:t Petr...

Europa under slutet av medeltiden

2. EUROPA UNDER SLUTET AV MEDELTIDEN A) Under arbetets gång kommer eleverna i kontakt med många nya begrepp. Det kan vara en god idé att samla dem. Begreppslistan kan skrivas på blädderblock eller A-3...

Katolska kyrkan

3. KATOLSKA KYRKAN a) Läs texten Katolska kyrkan i texthäftet på det sätt som pedagogen finner lämpligt, i helklass, i par eller enskilt. Använd bildunderlaget som stödjer texten i Storbildsunderlag....

Luther och reformationen

4. LUTHER OCH REFORMATIONEN A) Läs texten Luther och reformationen i texthäftet på det sätt som pedagogen finner lämpligt, i helklass, i par eller enskilt. Använd Storbildsunderlag som bildstöd. B) Ar...

Malmö – en del av Danmark

5. MALMÖ – EN DEL AV DANMARK A) Eleven läser texten Malmö – en del av Danmark enskilt. För de som läser tillsammans finns bilderna från texten i Storbildsunderlag. B) För att få en förståelse fö...

Staden Malmö

6. STADEN MALMÖ A) För att få en förståelse för hur Malmö såg ut under 1500-talet arbetar eleverna med övningen Vad berättar bilden? Malmö 1572. B) Eleven läser texten Staden Malmö enskilt. C) Exit ti...

Viktiga personer och vardagslivet i Malmö

7. VIKTIGA PERSONER OCH VARDAGSLIVET I MALMÖ Vardagslivet i Malmö är ett avsnitt som är lite längre. Här läses första delen tillsammans och resten bearbetas i grupper. Varje grupp läser in sig på ett...

Reformationen i det danska riket och reformationen i Malmö

8. REFORMATIONEN I DET DANSKA RIKET OCH REFORMATIONEN I MALMÖ A) Läs texterna under rubriken Reformationen, fram till Reformationen i Danmark gemensamt eller enskilt. Om texterna läses gemensamt kan b...

Stadsvandring

9. STADSVANDRING A) För att förbereda eleverna på vilka platser som ni ska besöka under stadsvandringen visas dessa via Storbildsunderlag. Under stadsvandringen kommer eleverna att svara på frågor som...

Reformationen i Danmark och Sverige – en jämförelse

10. REFORMATIONEN I DANMARK OCH SVERIGE – EN JÄMFÖRELSE A) Läs Reformationen i Danmark, Reformationen i Sverige och Malmö och Sverige, en kort jämförelse gemensamt eller enskilt. Läses texterna...