Arbetsområdet ”Det här är jag” kommer att behandla frågor om identitet och självbild och består av  6 lektioner. Varje lektion är cirka 90 minuter.

Den tänkta elevgruppen är gymnasieelever som har gått på olika grundskolor och inte känner varandra när de börjar på gymnasiet. Mot den bakgrunden passar arbetsområdet ”Det här är jag” för att på så sätt ge eleverna en möjlighet att lära känna varandra lite bättre genom olika aktiviteter och samtidigt stärka sin personlighet och sin identitet.

Introduktion till arbetsområdet

För att vi ska lära känna varandra ska eleverna i det här arbetsområdet få möjlighet att fundera och formulera sig kring frågor om sig själva och sitt liv så att de kan berätta och beskriva om det för sina kamrater.

Genom att läsa texter om hur barn kan ha det i de delar av världen där deras modersmål talas och genom att själv få prata och skriva om frågor som rör deras liv utvecklas elevernas språkliga förmågor och de blir allt bättre på att tänka, läsa, skriva, tala och lyssna.

Genom att läsa, reflektera och resonera om sakprosatexter och diskutera med sina kamrater om begreppet identitet, självkänsla, normer och värderingar kommer elevernas kunskaper om sig själva att utvecklas samt deras personlighet och identitet.

 

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

1: IDENTITET

Den här lektionen består av tre delar.     Del 1: INTRODUKTION AV BEGREPPET IDENTITET Undersök inledningsvis vad eleverna redan kan om begreppet identitet och vad de vill lära sig för att s...

2: NORMER OCH VÄRDERINGAR

Den här lektionen består av 5 delar kring begreppen normer och värderingar. Lektionen innehåller även övningar kring normer och värderingar .     Del 1: INTRODUKTION AV BEGREPPEN NORMER OCH...

3: LEVNADSSÄTT OCH LEVNADSVILLKOR

Den här lektionen består av fyra delar. Ni kommer att repetera tidigare lektioner, läsa en dikt högt och reflektera kring diktens innehåll, både enskilt och i tillsammans.      Del 1: ÅTERK...

4: SJÄLVKÄNSLA

Den här lektionen består av fem delar. Du kommer att introducera begreppen självkänsla och fördomar. Eleverna kommer att reflektera över begreppen i par. I lektionen ingår också att du presenterar de...

5: ARBETE MED EXAMINATIONSUPPGIFTER

Låt eleverna arbeta med examinationsuppgifterna under lektionen. Du kan själv avgöra om de behöver fler än en lektion.

6: REDOVISNING OCH INLÄMNING

I denna sista lektion lämnas den utredande texten in och eleverna framför sina muntliga uppgifter.