Gå direkt till innehållet

På den här sidan hittar du stödmaterial att använda i undervisningen kopplat till arbetet ”Ett mjukare Malmö. Även om materialet riktar sig främst till årskurs 5 kan stödmaterialet här på sidan användas och anpassas till elever i andra årskurser.

”Ett mjukare Malmö” är ett samarbete mellan Sydsvenskan och Grundskoleförvaltningen i Malmö som syftar till att öppna upp dialogen mellan unga och vuxna kring vad som händer på nätet i de forum där de vuxna sällan rör sig. Vilka utmaningar ställs våra unga inför när det kommer till bemötande och kränkningar? Hur önskar de att vi stöttar dem på bästa sätt? Genom att öppna upp och våga ta dialogen, kan vi skapa bättre förutsättningar för en tryggare tillvaro på nätet och utanför.

Om du arbetar i Grundskoleförvaltningen i Malmö kan du läsa mer om Ett mjukare Malmö på Komin.

Arbetar du i en fristående grundskola i Malmö kan du läsa mer om Ett mjukare Malmö på malmo.se.

Du kan även läsa lite mer om samarbetet på ettmjukaremalmo.se.

 

Stödmaterialets upplägg

Materialet är utformat utifrån fyra teman. Varje tema består av två områden som i sin tur består av flera del moment. Varje tema är fristående och du kan arbeta med dem i valfri ordning. Du kan välja att jobba med ett eller flera teman beroende på vad som passar dig och dina elever. Hur lång tid varje område tar beror exempelvis på elevernas vilja att diskutera, hur många frågor de har och deras tidigare kunskaper.

 

TEMA: MIN DIGITALA VARDAG

TEMA: SPRÅKBRUK

TEMA: RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

TEMA: STÖD OCH STRATEGIER

 

Lgr11 i varje tema

Materialet är kopplat till Lgr11 och innehållet som berörs är en del av skolans uppdrag.

I den här filen ser du vilket centralt innehåll som lyfts fram i ämnena: svenska, religion, samhällskunskap, biologi och bild.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet