Gå direkt till innehållet

I den här lektionen ska idéerna testas, utvärderas och utvecklas vidare genom att snabbt ta fram enkla prototyper. En prototyp kan vara allt som tar sig fysisk form, till exempel en vägg av post-it-lappar, ett rollspel, en legomodell, en bildserie eller en film.

 

Samla in feedback och gör ändringar

Nu behöver ni få återkoppling på era prototyper. Fundera på vilka personer från målgruppen som kan ge värdefull återkoppling. Har ni inte möjlighet att testa prototyperna på målgruppen, fundera på vilka andra personer i er närhet som kan ge feedback.

Glöm inte att dokumentera vad testpersonerna har att säga. Be de gärna att komma med förslag på förbättringar.


Lektionen finner du under ”Moment – under lektion 5”

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Under lektion 5

5.TESTA IDÈER

Till lärare

I korthet:

 • Skapa en prototyp på er idé eller lösning. Gärna något som kan testas av målgruppen och/eller andra testpersoner.
 • Låt testpersoner titta på prototypen. Lyssna på och dokumentera deras återkoppling.
 • Gör ändring i prototypen med utgångspunkt från den återkoppling ni får.

En viktig del i innovationsprocessen är kontinuerlig reflektion kring arbetet och det egna lärandet.  

Reflektionsfrågor – Testa idéer 

För att förbereda er inför nästa steg är det viktigt att ni reflekterar kring följande fråga. 

 • På vilka sätt kan vi presentera lösningen på ett tydligt sätt så att även personer som inte är insatta i utmaningen förstår?

 

Reflektionsfrågor – Lärande 

 • Vad har jag lärt mig om mig själv som jag inte visste innan? 
 • Vad har jag bidragit med i min grupp? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att kommunicera? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att arbeta kreativt? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att samarbeta? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att tänka kritiskt och lösa problem? 
 • Vad ska gruppen tänka på i det fortsatta samarbetet? 

 

Länkar

Sveriges Kommuner och Regioner – Testa idéer – Varför och hur?
Mediatyp: Film
Tid: 9 min 6 sek
Målgrupp: Grundskola åk 8-9, gymnasie

Ett av de grundläggande tankarna med användardrivan innovation är att involvera brukarna och testa idéer eller prototyper. Men varför gör vi det? Och till vilken nytta?

 

Metodmallar och övningar

Idésmart – Vad händer om…
Tid: 45-120 min
Målgrupp: Grundskola åk 6-9, gymnasie

Genom att vända ut och in på vår nöt (den tjänst, produkt eller upplevelse som du vill vidareutveckla) kan vi hitta fler sätt att använda den på. Ett bra sätt att göra det är att ställa frågor om vad som händer om vi gör den annorlunda. Resultat: denna övning passar bra då ni redan har en produkt/tjänst/metod/produktion. den kan hjälpa er att hitta nya funktioner/användningsområden/ uttryck. Resultat: denna övning passar bra då ni redan har en produkt/tjänst/metod/produktion. den kan hjälpa er att hitta nya funktioner/användningsområden/ uttryck.

Gå till Idésmart – Vad händer om…

 

 

Till elever

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.