Gå direkt till innehållet

När den här lektionen startar har eleverna en bra bild av den utmaning och målgrupp de vill arbeta med. Nu gäller det att ta fram många idéer och lösningsförslag till utmaningen och tänka brett. Skapa ett kreativt och tillåtande klimat.

Ett viktigt steg är att skapa en atmosfär som är tillåtande och uppmuntrar kreativa idéer. Låt det vara högt i tak och behandla samtliga idéer med respekt. Här kommer kvantitet (mängd) före kvalitet.

Innovationer är nya idéer. Det kan vara i form av en produkt, lösning eller tjänst som aldrig har funnits förut. En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess och ett kreativt tänkande. Att använda och förbättra ett existerande föremål på ett nytt sätt kan vara en innovation men även att tillverka något i ett annat material än tidigare. Innovation och framsteg kräver att man misslyckas.


Lektionen finner du under ”Moment – under lektion 4”

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Under lektion 4

4.TA FRAM IDÉER – Kom på lösningar till era utmaningar

Till lärare

I korthet:

 • Ta fram så många lösningar och idéer som möjligt för att lösa er utmaning.
 • Frigör kreativiteten genom att skapa ett tillåtande klimat och utmana er själva genom att se på saker ur många perspektiv.
 • Synliggör alla era idéer. Välj ut och prioritera vilken/vilka ni vill gå vidare med utifrån de kriterier ni sätter upp.

 

Goda förhållningssätt:

 • Det finns inget rätt eller fel
 • Bygg på varandras idéer
 • Säg ’’Ja, och…’’
 • Låt alla komma till tals
 • Tillåt vilda, innovativa idéer

En viktig del i innovationsprocessen är kontinuerlig reflektion kring arbetet och det egna lärandet.  

Reflektionsfrågor – Ta fram idéer 

För att förbereda er inför nästa steg är det viktigt att ni reflekterar kring följande frågor. 

 • Känns det som om vi vågade ta ut svängarna under idégenereringen?
 • Fick vi fram tillräckligt många idéer att bygga vidare på?
 • Löser de idéer vi har valt att gå vidare med relevanta problem för vår målgrupp?

Reflektionsfrågor – Lärande 

 • Vad har jag lärt mig om mig själv som jag inte visste innan? 
 • Vad har jag bidragit med i min grupp? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att kommunicera? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att arbeta kreativt? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att samarbeta? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att tänka kritiskt och lösa problem? 
 • Vad ska gruppen tänka på i det fortsatta samarbetet? 

 

Länkar

UR Skola – Veta och Teknikpatrullen (Sv)

Mediatyp: Filmserie
Tid: ca 9 min
Målgrupp: Förskola, grundskola åk F-2

Dockan Veta vet allt! Nästan. Tillsammans med Stephanie och Teknikpatrullen löser hon problem med hjälp av teknik och upptäcker samtidigt all fantastisk teknik som finns runtomkring oss. Serien är anpassad för de äldre barnen på förskolan.

Gå till UR Skola – Veta och teknikpatrullen

 

UR Skola – Makeriet – Innovation

Mediatyp: Film
Tid: 14 min 39 sek
Målgrupp: Grundskola F-3

Med hjälp av lek och kreativitet kommer man på nya idéer, testar dem, utvärderar dem och bygger dem. Avsnittet om innovationer är ett inspirationsprogram som förmedlar att det är roligt att bygga och tillverka saker, och också att det man tillverkar inte alltid tillverkas för funktionens skull. I detta avsnitt byggs en innovation som varken är nyttig eller särskilt användbar, utan den byggs för att det är kul. Utifrån en lek skapas inspirationen till det som byggs. Slumpmässigt väljs vilken pryl det ska bli, på vilken plats den ska användas och vad den ska göra. I detta fall blir det en tuggummimaskin som åker skateboard på stan – en innovation som säkert aldrig har funnits tidigare.

Gå till UR Skola – Makeriet – Innovation

 

Sveriges Kommuner och Regioner – Ta fram idéer

Mediatyp: Film
Tid: 8 min 40 sek
Målgrupp: Grundskola åk 8-9, gymnasie

I det här steget i innovationsprocessen har ni nu en bra bild av vilka utmaningar som finns och vilka fokusområden ni har valt att arbeta vidare med. Nu gäller det att ta fram många idéer och lösningsförslag till era utmaningar och tänka brett. Det handlar inte om att komma upp med ”rätt” idé utan mer om att generera ett stort utbud av möjligheter. Detta steg är en övergång från att identifiera problem och utvecklingsområden till att ta fram idéer och lösningar för era användare. Här kommer ni kombinera er förståelse för ett specifikt problem och de människor ni utvecklar för, med er kreativitet, för att ta fram idéer, koncept och lösningar.

 

BBC – Fyra innovationer som förändrade världen (Eng)
Mediatyp: Film
Tid: 4 min 51 sek
Målgrupp: Grundskola åk 7-9, gymnasie

Datormusen, pacemakern, VR och kevlar … alla fyra började som misslyckade uppfinningar.

 

Illustrerad vetenskap -Militära Uppfinningar Som Vi Använder Dagligen

Mediatyp: Film
Tid: 7 min 22 sek
Målgrupp: Grundskola åk 3-9, gymnasie

Filmen handlar om hur krig och vapen har lett till uppfinningar av dagligvaror och fantastisk teknik som vi använder varje dag. För även om krig är förskräckligt så har det alltså även fört med sig några fantastiska uppfinningar som vi inte kan vara utan i dag. Därför tar vi oss i dag en titt på fyra uppfinningar som du (kanske) inte visste uppfanns under krigstid.

 

Museum of Failure – Virtual tour (Eng)

Mediatyp: Virtuell vandring
Tid: 7 min 22 sek
Målgrupp:Grundskola åk 7-9, gymnasie

Museum of Failure är en samling av misslyckade produkter och tjänster från hela världen. Majoriteten av alla innovationsprojekt misslyckas och museet visar dessa misslyckanden. Varje produkt ger unik inblick i den riskfyllda affären med innovation. Innovation och framsteg kräver att man misslyckas. Museet syftar till att stimulera produktiv diskussion om misslyckande och inspirera oss att ta meningsfulla risker.

Gå till Museum of Failure – Virtual tour

 

Metodmallar och övningar

Idésmart – Kombinera mera – ord eller bild
Tid: 30-60 min
Målgrupp: Grundskola åk 1-9, gymnasie

Genom att kombinera två slumpmässigt valda saker tvingar vi vår hjärna att tänka i nya banor. Denna övning kan du dels göra som en uppvärmningsövning dels kombinera med din nöt, den utmaning du vill hitta idéer till. Övningen gör att du kommer på idéer som du aldrig hade gjort utan att utmana dig själv lite extra.
Resultat: En övning som genererar många idéer. Eftersom den tillför en ny dimension till ert problem gör den att ni öppnar er för nya saker.

Gå till Idésmart – Kombinera mera – ord

Gå till Idésmart – Kombinera mera – bild

 

Idésmart – 1+1=social innovation
Tid: 30-60 min
Målgrupp: Grundskola åk 1-9, gymnasie

Kanske ser du ett problem i samhället och har en idé om hur det kan lösas. Om du inte vet var du ska börja så finns här några områden att fundera kring.

Gå till  Idésmart – 1+1= social innovation

 

Idésmart – Idébläckfisken
Tid: 30-60 min
Målgrupp: Grundskola åk 6-9, gymnasie

Ett sätt att generera nya idéer är att djupdyka i varje befintlig idé. Det kan vara lagom att dyka ner i fyra idéer i taget, därför ser du bara fyra av bläckfiskens armar. När du är klar har fyra idéer blivit åttiofyra. Kanske hittar ni något så spännande i de nya idéerna att ni gör om övningen med fyra helt nya armar, eller ritar till fler egna armar.
Resultat: Konkreta idéer där varje idé får en chans att bli mer utvecklad. denna övning passar bra då ni har sållat ner till färre idéer. Har ni fler än fyra spår ni vill gå vidare med kan ni göra flera bläckfiskar.

Gå till Idésmart – Idébläckfisken

 

Idésmart – Idématrisen
Tid: 30 min
Målgrupp: Grundskola åk 6-9, gymnasie

När du vill utvärdera din idé på ett enkelt sätt kan du sätta in den i en idématris, en kvadrat uppdelad i flera delar. En bra idé hamnar högt på både ”nytänkande” och ”genomförbar”. Nu ska du fundera över var dina idéer hamnar i matrisen. Kom ihåg att bara för att din idé hamnar lågt i matrisen betyder det inte att du ska slänga bort den, fundera istället på vad du kan göra för att flytta den till ruta ”A”.
Resultat: Se vilken/vilka idéer som hamnar i rätt ruta. eller se vilka som hamnar i fel ruta – då kan du fundera över dem en gång till, så att de hamnar i rätt ruta.

Gå till Idésmart – Idématrisen

 

 

Till elever

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.