Gå direkt till innehållet

När den här lektionen startar kommer eleverna ha mycket kunskap om sin målgrupp. Eleverna behöver nu gå tillbaka till sin utmaningsfråga som de ringade in i första lektionen ”Ringa in” och undersöka om den behöver förtydligas efter att de har undersökt målgruppen.

Vad vill ni arbeta vidare med och varför? Utmaningsfrågan behöver bli tillräckligt smal och fokuserad så att ni kan påbörja nästa steg med att ta fram idéer till lösningar.

Ta hjälp av insikterna ni redan fått fram. På så sätt kan ni känna trygghet i att era framtida beslut utgår från kunskaper som ni lärt er och inte gissningar.


Lektionen finner du under ”Moment – under lektion 3”

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Under lektion 3

3. FOKUSERA

Till lärare

I korthet:

 • Stanna upp och fundera på om ni är på rätt väg.
 • Fundera på om ni behöver justera er utmaning/inriktning baserat på vad ni nu vet om målgruppen. (Gå tillbaka till er ”Ringa in ert utmaningsområde”)
 • Formulera en ny, mer avgränsad utmaning att gå vidare med.

En viktig del i innovationsprocessen är kontinuerlig reflektion kring arbetet och det egna lärandet.  

Reflektionsfrågor – Fokusera 

För att förbereda er inför nästa steg är det viktigt att ni reflekterar kring följande frågor. 

 • Fokuserar vi på rätt utvecklingsområde utifrån målgruppens perspektiv?
 • Känner vi en trygghet i att vårt utvecklingsområde har stor betydelse för målgruppen? Har vi fått insikter från vår målgrupp som styrker det?

Känner ni inom gruppen/klassen att det är tydligt vad vi kommer att arbeta vidare med och varför?

Om inte, gå tillbaka till er utmaningsfråga. Försöka att göra det ännu tydligare vad ni vill arbeta vidare med. Försök att formulera om utmaningsfrågan så att den blir smalare:

Bra exempel på smalare formuleringar:

Från: ”Hur kan vi göra så att fler barn och unga vet vart de kan vända sig om de mår dåligt?”
Till: ’’Hur kan vi öka kunskapen bland mellanstadieelever vart de kan vända sig om de lider av psyskisk ohälsa?’’

Från: ”Hur kan vi få fler flyktingar att känna sig välkomna i Sverige?”
Till: ’’Hur kan vi utforma ett start-up-kit för nyanlända som är lätt att förstå och roligt och lätt att använda?’’

 

Reflektionsfrågor – Lärande 

 • Vad har jag lärt mig om mig själv som jag inte visste innan? 
 • Vad har jag bidragit med i min grupp? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att kommunicera? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att arbeta kreativt? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att samarbeta? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att tänka kritiskt och lösa problem? 
 • Vad ska gruppen tänka på i det fortsatta samarbetet? 

 

 

Till elever

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.