Gå direkt till innehållet

Under den här lektionen är det dags för eleverna att undersöka de som berörs av utmaningen. Här ska eleverna skaffa information om målgruppen – vad de tycker och upplever – så att de i nästa steg kan välja vilken eller vilka idéer som kan lösa utmaningen på bästa sätt.

Ibland är denna målgrupp otroligt konkret och lättillgänglig men ibland kan målgruppen vara svår att komma i kontakt med. Om er utmaning exempelvis handlar om att bekämpa klimatförändringarna så är ju målgruppen ganska mycket alla levande varelser på planeten.

Helt oavsett är det dock nyttigt att försöka göra sig en bild av målgruppen och deras behov. Ju mer ni förstår av målgruppen – och ju mer insikt ni får om deras problem – ju större är chansen att er idé och lösning faktiskt kommer att uppskattas och fungera.


Lektionen finner du under ”Moment – under lektion 2”

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Under lektion 2

2. UNDERSÖK – Lär känna er målgrupp

Till lärare

I korthet:

 • Att undersöka er målgrupp och förstå vad de faktiskt behöver hjälper er att formulera bra idéer till lösningar.
 • Planera hur ni kan ta reda på mer om er målgrupp och vilken metod som passar bäst.
 • Försök att förstå deras behov så tydligt som möjligt. Det bästa är givetvis att komma i direkt kontakt med målgruppen.
 • Dokumentera noggrant så att ni sedan har något att stå på när ni börjar fundera på idéer till lösningar.

 

En viktig del i innovationsprocessen är kontinuerlig reflektion kring arbetet och det egna lärandet.  

Reflektionsfrågor – Undersöka 

För att förbereda er inför nästa steg är det viktigt att ni reflekterar kring följande fråga. 

 • Har vi förstått målgruppen på ett bra sätt?

 Reflektionsfrågor – Lärande 

 • Vad har jag lärt mig om mig själv som jag inte visste innan? 
 • Vad har jag bidragit med i min grupp? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att kommunicera? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att arbeta kreativt? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att samarbeta? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att tänka kritiskt och lösa problem? 
 • Vad ska gruppen tänka på i det fortsatta samarbetet?

 

Länkar

Malmö stad – Så arbetar Malmö stad med Agenda 2030 (Sv)

I Malmö stad gör vi de globala målen för hållbar utveckling till våra egna. Agenda 2030 ska vara en ledstjärna och genomsyra allt vi gör i Malmö stad. Vi agerar lokalt och bidrar globalt. Läs mer om Malmö stads arbete kring att uppnå de globala målen.

Gå till Malmö stad – Så arbetar Malmö stad med Agenda 2030

 

Malmö stad – fakta och statistik (Sv)

Hur många bor det i Malmö? Hur många bostäder byggs det? Hur många elever klarar gymnasiebehörigheten?
Här hittar du fakta och statistik om Malmö.

Gå till Malmö stad – fakta och statistik

 

Statistiska centralbyrån (SCB) (Sv)

Statistiska centralbyrån (SCB) är en statlig myndighet. SCB arbetar med att ta fram statistik till de som är intresserade eller som behöver statistiken i sitt arbete. På sidan hittar du material och statistik som rör Agenda 2030.

Gå till Statistiska centralbyrån (SCB) – Agenda 2030

 

Gapminer World (Eng)

Gapminder är ett digitalt verktyg som presenterar globala samhällsfakta på ett nytt sätt. Gapminder är en svensk stiftelse vars målsättning är att bidra till en god global utveckling genom att göra statistik rörande sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor lättillgänglig och enkel att förstå.

Gå till Gapminder World

 

Utrikespolitiska institutet – Landguiden (Sv)

Här kan eleverna göra verkliga fördjupningar och egna analyser av förhållandena i olika länder. Här finns uppdaterad och heltäckande information om alla världens länder, internationella organisationer och aktuella konflikter. Både texter och statistik uppdateras kontinuerligt av Utrikespolitiska institutets redaktörer som dagligen följer utvecklingen i världen.

Gå till Utrikespolitiska institutet – Landguiden

 

Metodmallar och övningar

InnoCarnival – Vem utvecklar ni för? (Sv) 

Kategori: Metodmall
Tid: 30-180 min
Målgrupp: Grundskola åk 3-9, gymnasie

Genom att undersöka och besvara frågorna i målgruppskartan ”Vem utvecklar ni för?” lär eleverna känna sin målgrupp.
– Vem eller vilken är vår målgrupp?
– Vad vet vi om målgruppen?
– Vad tror vi om målgruppen?
– Vad vet vi inte om målgruppen?
– Vad behöver vi ta reda på? Och hur gör vi det?

Gå till InnoCarnival – Vem utvecklar ni för?

 

Idésmart – Skapa en målgruppskarta (Sv)
Kategori: Metodmall
Tid: 60 min
Målgrupp:  Grundskola åk 3-9, gymnasie

Kanske är du själv rätt målgrupp för det du vill göra, då är det lättare att göra den här övningen. Annars får du kämpa lite för att lära känna din målgrupp. Fundera över personer i din omgivning, finns det några där som passar in i din målgrupp som du kan prata med? Du kan även läsa på nätet och försöka skapa dig en bild av hur din målgrupp är.  

Gå till Idésmart – Skapa en målgruppskarta 

Till elever

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.