Gå direkt till innehållet

Under den här lektionen får eleverna ringa in ett område där de vill åstadkomma en förändring med utgångspunkt ur de globala målen och Agenda 2030. Förändringen kan innebära en förbättring i närmiljön såväl som globalt. Eleverna får även komma fram till vem eller vilka som berörs av utmaningen.

De globala målen sätter upp ambitiösa mål för hela mänskligheten inför 2030. De 17 målen och de 169 delmålen täcker in alla aspekter av mänskligt liv och ger otroligt många möjligheter att tänka kring förbättringar.

Lektionen finner du under ”Moment – under lektion 1”

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Under lektion 1

1. RINGA IN – Ringa in utmaningsområde och förstå för vem ni utvecklar

Till lärare

I korthet:

 • Välj ett eller flera globala mål och/eller delmål att arbeta med.
 • Välj en specifik utmaning som ni vill fokusera på.
 • Utgå från ett behov eller problem, inte en lösning.
 • Få in ett framåtdriv i utmaningsfrågan, till exempel ”förbättra”, ”inkludera”, ”skapa bästa”, ”öka” eller ”minska”.
 • Ringa in vem eller vilka som berörs av utmaningen.

 

En viktig del i innovationsprocessen är kontinuerlig reflektion kring arbetet och det egna lärandet.  

Reflektionsfrågor – Ringa in

För att förbereda er inför nästa steg är det viktigt att ni reflekterar kring följande frågor. 

 • Har vi koll på för vem/vilka det här är en utmaning för?  (Målgrupperna)
 • Har vi en förståelse för om vi arbetar med ’’rätt’’ problem?
 • Är vår utmaning tillräckligt bred för att släppa in nya möjligheter?

Reflektionsfrågor – Lärande 

 • Vad har jag lärt mig om mig själv som jag inte visste innan? 
 • Vad har jag bidragit med i min grupp? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att kommunicera? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att arbeta kreativt? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att samarbeta? 
 • Hur har jag tränat min förmåga att tänka kritiskt och lösa problem? 
 • Vad ska gruppen tänka på i det fortsatta samarbetet? 

 

Filmer och Poddar

UNDP Sweden – De globala målen del 1, 2 och 3 (Sv)
Mediatyp: Film
Tid: Del 1: 6 min 30 sek, Del 2: 5 min 4 sek, Del 3: 5 min 9 sek
Målgrupp: Grundskola åk F-9, Gymnasie

UR – Globala målen i sikte (Sv
Mediatyp: film
Tid: 2-3 min per film
Målgrupp: Anpassad gymnasieskola

Serien fokuserar på dessa mål, vad de betyder och vilka insatser som görs för att nå dem. Syftet är att, med hjälp av enkla uttryck och symboler, förklara vad varje mål går ut på. I varje avsnitt ges också konkreta tips på vad eleverna kan göra i sin vardag för att känna delaktighet och bidra till att nå målen. Serien består av ett avsnitt per mål samt ett 18:e avsnitt som ger en överblick och grundläggande kunskaper om de globala målen i sin helhet.
Gå till UR – Globala målen i sikte 

 

UR – De globala målen med Kjellkoll (Sv)
Mediatyp: podd
Tid: 2-8 min per podd
Målgrupp: Grundskola åk 7-9, Gymnasie

Kjellkoll är poddar som utgår från Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Programledaren Kjell Eriksson träffar olika människor som verkar för en hållbar miljö. I varje avsnitt förklarar Ida Texell från delegationen för Agenda 2030 ett av målen för Kjell. Kjellkoll består av 17 poddar – en podd per mål i Agenda 2030.

Gå till UR – De globala målen med Kjellkoll 

 

UR – Vad är hållbar utveckling (Sv)
Mediatyp: film
Tid: 4 min 31 sek
Målgrupp: Grundskola åk 7-9

Film som kort beskriver grunden i hållbar utveckling och de tre dimensionerna; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer människors behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter. I det här ryms de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Programmet är en del av tema Lära leva hållbart. 

Gå till UR – Vad är hållbar utveckling  

 

Metodmallar och övningar

InnoCarnival – Vad vill ni förbättra? (Sv)
Kategori: Metodmall
Tid: 30-180 min
Målgrupp: Grundskola åk 3-9, gymnasie

VAD VILL NI FÖRBÄTTRA? hjälper eleverna att dokumentera vad deras utmaning handlar om och formulera en utmaningsfråga.

Gå till InnoCarnival – Vad vill ni förbättra?

 

Idésmart – Hitta din nöt (Sv)
Kategori: Metodmall
Tid: 30-60 min
Målgrupp: Grundskola åk 3-9, gymnasie 

Det första du behöver göra innan du sätter igång att vara kreativ är att komma på vad du vill åstadkomma med ditt arbete. Kanske vet du redan vad du vill göra, men om inte är det dags att ta reda på det. I ditt fortsatta idéarbete är det här ditt riktmärke, din nöt ser till att hålla dig på rätt spår. 

Gå till Idésmart – Hitta din nöt 

 

Globala målen – Skolmaterial (Sv)
Kategori: Övningsbank
Tid: 10-180 min
Målgrupp: Förskola, grundskola, gymnasie

Här hittar du övningar för att arbeta med Globala målen och hållbar utveckling i skolan. Övningarna är framtagna i samarbete med Universitets och högskolerådets verksamhet Den globala skolan. 

Gå till Globala målen – Skolmaterial 

 

Globala målen – Målkompassen (Sv)
Kategori: Digitalt spel
Tid: 2-3 minuter per mål
Målgrupp: Grundskola åk 6-9, gymnasie

Målkompassen är spelet som testar dina kunskaper om läget i världen samtidigt som du lär dig mer om hur det går för Globala målen. Genom spelets gång klarar du av nya utmaningar, ökar din kunskap och får tips på hur du kan vara med och bidra till en hållbar framtid. Hur väl stämmer din målkompass? 

Gå till Globala målen – Målkompassen 

 

Game the goals – Vad saknas? (Eng)
Kategori: Digitalt spel
Tid: 2-4 min
Målgrupp: Grundskola åk 5-9, gymnasie

Vad saknas? är ett snabbt och roligt pedagogiskt spel utformat för att öka medvetenheten om målen och för att ge spelaren en rad olika sätt hur de personligen kan hjälpa till att uppnå målen.  

Gå till Game the goals – Vad saknas? 

 

Go-goals – Brädspel om de globala målen (Sv)
Kategori: Utskrivbart brädspel
Tid: 30-40 min
Målgrupp: Grundskola åk 3-9, gymnasie

Spelet är roligt och engagerande och informerar barnen samtidigt som det motiverar dem att aktivt bidra till Agenda 2030 och lära sig mer om de globala målen. Målet är att hjälpa människor förstå den roll de spelar för jordens framtid. Både som individer och medlemmar i samhället, men även som ansvarsfulla världsmedborgare. 

Gå till Go-goals – Brädspel om de globala målen 

 

Den globala skolan – Illustrera de globala målen (Sv)
Kategori: Metodmall
Tid: 30-60 min
Målgrupp:  Grundskolan åk 4-9

Övningen ger möjlighet att presentera och introducera de globala målen. Ett sätt att koppla målen till deltagarnas egna tankar och förkunskaper. Genom att illustrera målen aktiveras den kreativa delen i hjärnan som underlättar och fördjupar förståelsen av målen och gör det lättare att komma ihåg dem. Tillsammans ritar ni en beskrivning av målen på ett kreativt sätt. 

Gå till Den globala skolan – Illustrera de globala målen 

 

Globala målen – Skriv ut målen
Kategori: Verktyg
Tid: 30-60 min
Målgrupp: Förskola, grundskola, gymnasie 

Här hittar du svenska logotyper för Globala målen för hållbar utveckling, fria att ladda ned och använda i informativa, icke-kommersiella syften. Skriv ut, laminera och häng upp i klassrummet eller på skolan.  

Gå till Globala målen – Skriv ut målen 

  

 

Till elever

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.