Gå direkt till innehållet

Vi människor är i grunden kreativa och har genom hela historien funnit nya sätt att tänka och handla. Vår kreativitet är en fantastisk tillgång nu när de globala utmaningarna blir alltmer påtagliga och vi står inför ett växande behov av nya idéer för en hållbar och rättvis värld. 

I det här arbetsområdet ska eleverna utveckla sin kunskap om de globala målen och utveckla lösningar på regionala eller globala utmaningar.

Arbetsområdet syftar till att träna elevernas kreativitet genom att delta i kreativa processer och prova på att driva egna innovationsprojekt. De tränar också sin förmåga att kommunicera, att arbeta kollaborativt, tänka kritiskt och att arbeta kreativt.

Arbetsområdet består av 6 lektioner med reflektionsfrågor som hjälper eleverna vidare i innovationsprocessen. Lektionerna beskriver steg för steg hur elever kan utveckla innovationer med koppling till de globala målen och Agenda 2030.

_________________________________________________________________________

Malmö stad och Agenda 2030

Malmö stad vässar hela tiden förmågan att omsätta Agenda 2030 i det lokala utvecklingsarbetet. Arbetet för hållbar utveckling och de globala målen är en ledstjärna för alla verksamheter.

Sedan Agenda 2030 antogs i FN:s generalförsamling 2015 har en rad politiska beslut i Malmö stad stärkt stadens ambitioner i det övergripande hållbarhetsarbetet. Att bidra till en hållbar utveckling är en gemensam angelägenhet för oss alla och vi behöver samverka för att uppnå verkliga resultat.  

Genom hela utbildningssystemet, från förskola till och med högskola, framhålls kreativitet och entreprenörskap som nyckelkompetenser. Samtidigt betonas hållbar utveckling som ett övergripande perspektiv i all utbildning.


Under Pedagogisk Planering finns en bifogad lärarhandledning i PDF

 

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

1. RINGA IN – Ringa in utmaningsområde och förstå för vem ni utvecklar

Under den här lektionen får eleverna ringa in ett område där de vill åstadkomma en förändring med utgångspunkt ur de globala målen och Agenda 2030. Förändringen kan innebära en förbättring i närmiljön...

2. UNDERSÖK – Lär känna er målgrupp

Under den här lektionen är det dags för eleverna att undersöka de som berörs av utmaningen. Här ska eleverna skaffa information om målgruppen – vad de tycker och upplever – så att de i nästa steg kan...

3. FOKUSERA

När den här lektionen startar kommer eleverna ha mycket kunskap om sin målgrupp. Eleverna behöver nu gå tillbaka till sin utmaningsfråga som de ringade in i första lektionen ”Ringa in” och undersöka o...

4.TA FRAM IDÉER – Kom på lösningar till era utmaningar

När den här lektionen startar har eleverna en bra bild av den utmaning och målgrupp de vill arbeta med. Nu gäller det att ta fram många idéer och lösningsförslag till utmaningen och tänka brett. Skapa...

5.TESTA IDÈER

I den här lektionen ska idéerna testas, utvärderas och utvecklas vidare genom att snabbt ta fram enkla prototyper. En prototyp kan vara allt som tar sig fysisk form, till exempel en vägg av post-it-la...

6. FÖRVERKLIGA – Från vision till verklighet

Nu har eleverna förhoppningsvis ett lösningsförslag som de bedömer kommer skapa en klar förbättring för målgruppen. I det här steget får eleverna träna sig på att presentera sin lösning. Er idé eller...