Mål med lektionen: Repetera och använda kunskaperna om fotosyntesen, i form av ett skapande av en egen film, utifrån ett ”skarpt läge” för en målgrupp.

Det skarpa läget innebär att eleverna förbereder och genomför en filmvisning för yngre elever.
Läraren uppmuntrar eleverna att tänka på att förklara för ett yngre barn som saknar förkunskaper, vilket innebär att eleven får en utmaning att tänka mycket i bilder

Eleven ska under alla moment veta svaret på de sju frågorna:
Vad ska jag göra?
Var ska jag vara?
Vem ska jag vara med?
Hur länge ska det hålla på?
Vad ska hända sen?
Vad behöver jag ha?
Varför ska jag göra detta? vilket du som lärare ansvarar för att förmedla till eleverna.

De grundläggande ramarna sätts för varje lektion för att det kan vara extra viktigt för eleverna att veta detta. Ramarna bidrar till att minska stressnivån och därmed frigöra energi till att fokusera på att arbeta med momentets mål, istället för att sitta och oroa sig över och tänka på till exempel hur lång tid man har på sig eller vilket material man behöver och vad som kommer att hända efter aktiviteten är slut. I förlängningen är tanken att skapa det lugn och den studiero som krävs för att kunna fokusera på uppgiften (eftersom elever till exempel inte ska behöva fråga samma frågor massa gånger eller tappa fokus för att de inte vet vad de ska göra).

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Moment 1: Fyll på din bild

3 Dags för skarpt läge!

Till lärare

Mål: Eleven ser sin progression.

Läraren delar ut de A3-papper som eleverna fyllde i under första lektionen.

Nu är det dags för eleven att fylla på sitt papper med mer bilder och ord.

Eleven arbetar självständigt först och därefter i par eller i en grupp om tre.

Eleverna förklarar sitt innehåll, frågar varandra och diskuterar olikheter.

Gruppindelningen kan göras med hjälp av https://webtools.itgonline.se/v3/groupie/#/

När eleverna har fyllt på sina A3-papper samlar läraren in dem och förvarar dem till nästa moment.

Till elever

Mål: Du ser ökningen/progressionen av ditt lärande.

1 Du fyller i dina nya kunskaper, och kanske ändrar gamla kunskaper, på A3-pappret du får av läraren.

2 Se över om du har mer att ge.

3 Läraren talar om vem du ska placera dig tillsammans med.

4 Nu jämför ni era bilder och texter.

5 Titta på varandras bilder, ord och texter. Förklara för varandra hur ni tänkt. Fråga varandra om du vill ha mer förklaring av något. Diskutera om något är oklart.

6 Fyll på mer, ta bort och ändra på ditt papper för att göra bilden/texten så utförlig som möjligt.

7 Lämna A3-pappret till läraren.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 2: Dags för en story!

3 Dags för skarpt läge!

Till lärare

Mål: Repetera och träna fotosyntesen genom att skapa en film för en målgrupp.

Arbetet med målet fortsätter i moment 3 och 4.

Nu är det dags att skapa en kort berättelse om fotosyntesen, att sätta in den i ett sammanhang.

Att tänka på! Målgruppen är yngre barn som kanske inte kan läsa. De vill titta en kort stund! Eleverna som skapar filmen måste tänka på att använda bilder och ljud och minimera texten.

Uppmana eleverna att försöka att göra det enkelt.

Eleverna väljer en huvudroll, en plats och en kort handling.

Ge något exempel: Det var en gång ett granbarr/fisk/hund/delfin/maskros… som….gjorde något/var på en speciell plats. Sätt röster till filmen.

Exempel på redskap för filmskapandet är Animatron och Loom (instruktioner hur man gör finns på Malmö delar) eller annat program som passar plattformen som ni använder i klassen. Fungerar också att skapa sina egna bilder, ta kort på dessa och lägga in i en power point och spela in ljud och power point med hjälp av Loom.

Genom att kombinera att skapa en film i Animatron kan den visas, då Loom används, och där lägger ni till ljudet och sedan har ni en film med ljud.

Om ni använder Loom eller Animatron för första gången testa och lär er användningen först innan ni startar med fotosyntesfilmen.

Det är hög tid för läraren att kontakta en lärare för de yngre åldrarna för att bestämma datum och tid för en filmvisning.

Till elever

Mål:Du repeterar och tränar fotosyntesen genom att skapa en film för en målgrupp.

Målet fortsätter i moment 3 och 4.

Nu är det dags att skapa en kort berättelse om fotosyntesen, att sätta in den i ett sammanhang.

1 Försök att göra berättelsen tydlig och krångla ej.

2 Välj en karaktär/huvudroll exempelvis en maskros, träd, gräs, alg,….

3 Välj en plats där det händer åker, vägkant, havet, sjön,….

4 Förklara fotosyntesen: Skriv en text först, provläs texten och se över var du kan lägga in ljudeffekter.

5 Skapa din film som din lärare berättar för dig.

6 Skapa ljud till filmen som läraren berättar för dig.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 3: Fortsättning på storyn!

3 Dags för skarpt läge!

Till lärare

Mål: Repetera och träna fotosyntesen genom att skapa en film till en målgrupp.

Arbetet med målet fortsätter också i moment 4.

Läraren påminner om att uppdraget är att skapa en kort berättelse om fotosyntesen och att sätta in den i ett sammanhang.

Att tänka på! Målgruppen är yngre barn som kanske inte kan läsa. De vill titta en kort stund! Eleverna som skapar filmen måste tänka på att använda bilder och ljud och minimera texten.

Uppmana eleverna att försöka att göra det förståeligt och att de kan testa filmen på ett syskon hemma.

Till elever

Mål: Du repetera och tränar fotosyntesen genom att skapa en film för en målgrupp.

1 Uppdraget är att fortsätta att skapa en kort berättelse om fotosyntesen och att sätta in den i ett sammanhang.

2 Att tänka på! Målgruppen är yngre barn som kanske inte kan läsa. De vill titta en kort stund!

3 Tänk på att använda bilder och ljud och minimera texten.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 4: Klar med storyn!

3 Dags för skarpt läge!

Till lärare

Mål: Repetera och träna fotosyntesen genom att skapa en film till en målgrupp.

Målet slutförs idag!

Läraren påminner om att uppdraget är att skapa en kort berättelse om fotosyntesen och att sätta in den i ett sammanhang.

Att tänka på! Målgruppen är yngre barn som kanske inte kan läsa. De vill titta en kort stund! Eleverna som skapar filmen måste tänka på att använda bilder och ljud och minimera texten.

Kom ihåg att ha tagit kontakt med en lärare, för de yngre barnen, och bestämt när de yngre barnen kan komma på filmvisning. Då blir allt smidigare och motiverande för eleverna när det vet att det är skarpt läge.

Ta tid också till att planera själva visningen! Diskutera med eleverna och ta fram förslag på följande frågor: Var ska filmbesökarna sitta? Ska vi ha en filmvisning för en hel eller halv klass, i en sal eller två salar? Ska vi bjuda på något? Ska vi ha lite pausgympa eller sång med barnen (i och med att det kan bli svårt att sitta still en längre tid)? Ska vi ställa frågor till barnen, före eller efter filmen?Vem fixar fram frågor? Hur ska vi göra för att få de att känna sig välkomna och bekväma/orädda? Vem gör vad? Vem tar emot i dörren? Vem visar var de ska sitta? Vem hälsar alla välkomna? Vem presenterar alla (äldre) elever?,… Låt alla få en roll för att känna sig delaktiga!

 

Till elever

Mål: Du repeterar och tränar fotosyntesen genom att skapa en film för en målgrupp.

Uppdraget slutförs idag!

2 Instruktionerna är att skapa en kort berättelse om fotosyntesen och att sätta in den i ett sammanhang.

2 Att tänka på! Målgruppen är yngre barn som kanske inte kan läsa. De vill titta en kort stund!

3 Tänk på att använda bilder och ljud och minimera texten.

4 Målet slutförs.

5 Ge förslag och planera filmvisningen. Ta fram förslag på följande frågor: Var ska filmbesökarna sitta? Ska vi ha en filmvisning för en hel eller halv klass, i en sal eller två salar? Ska vi bjuda på något? Ska vi ha lite pausgympa eller sång med barnen (i och med att det kan bli svårt att sitta still en längre tid)? Ska vi ställa frågor till barnen, före eller efter filmen? Vem fixar fram frågor? Hur ska vi göra för att få de att känna sig välkomna och bekväma/orädda? Vem gör vad? Vem tar emot i dörren? Vem visar var de ska sitta? Vem hälsar alla välkomna? Vem presenterar alla (äldre) elever? Låt alla ha en roll för att känna sig delaktiga – ni ska visa att ni är ett riktigt bra team, som de yngre också vill bli! Ni är förebilder.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.