Lektionen startar med en introduktionsfilm där en öppen frågeställning presenteras i slutet av filmen (Solen slocknar! Vad tror du händer då?). Detta för att skapa intresse av ämnesområdet. Frågan diskuteras i smågrupper. Gruppindelningen görs klart innan filmvisningen.
Sedan övergår introduktionen till att samla ihop elevens förkunskaper om fotosyntesen som klassen återkommer till i slutet av arbetsområdet då kunskaperna fylls på och progressionen blir synlig för eleven.
Det tredje momentet är att använda spel i lärandet för att reflektera över vilka ämnen som används samt skapas i fotosyntesen.

LEKTIONSGÅNG
Dela in gruppen i mindre grupper. Ta hjälp av https://webtools.itgonline.se/ det kan medföra att det blir en lite aningen roligare och spännande indelning. Viktigt att poängtera att ni är medarbetare och att alla kan arbeta med alla och att resultatet har betydelse.

Moment 1: Titta på filmen Fotosyntesen – en introduktionsfilm. Filmen utspelar sig i vattnet för att indirekt ge en start utifrån vattnet där bland annat mycket växtplankton finns som är oerhört väsentliga för livets existens. I diskussionen som följer kommer troligen växterna in i diskussionen. Poängtera växtplanktonens funktion. Ställ påstående/frågor (öppna frågor) som ”Berätta vad du tror om vad som händer med vinden!”, ”Berätta om vi skulle kunna skapa en överlevnadsoas någonstans?” och så vidare. Låt kreativiteten flöda.

Moment 2: Dela ut A3-papper till varje elev. Presentera att var och en har ett uppdrag.
”Du har ett uppdrag som startar idag. Idag har du uppdraget att rita och skriva något, det vill säga allt du vet om fotosyntesen på HALVA pappret (om du som lärare har planerat att fortsätta med cellandningen används andra halvan då) . Känn ingen press – det som skrivs eller ritas är det som är just nu och du kommer att se en förändring när du är klar med arbetsområdet. Det är för din skull inte för mig som lärare”.

Då du går runt i klassrummet under arbetet kan det bli att du behöver ställa följdfrågor om någon elev sitter och inte har en aning. Frågor som: Rita var du tror att fotosyntesen sker, skriv ett ord om vem du tror har nytta av fotosyntesen etc.

Samla in papperna utan att titta eller kommentera dem. Bestäm i gruppen var de ska förvaras. På ett säkert ställe och helst på en plats där du som lärare inte alltid är och har tillgång till. Samla alla papper på ett ställe. Eleverna ska känna lite kontroll över var deras påbörjade arbete finns någonstans.

Moment 3: Dags att spela ett spel i lärandet. Spelet finns på länken https://learningapps.org/display?v=p0pu4dean17 .

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Moment 1: Dags för brainstorming!

1 Introduktion och förförståelse

Till lärare

Mål med lektionen: Väcka intresset, starta progressionsflödet  (d v s eleven jämför sina startkunskaper initialt som i slutänden ser annorlunda ut), få igång en diskussion och brainstorming.

Moment 1: Titta på filmen Fotosyntesen – en introduktionsfilm tillsammans. Filmen utspelar sig i vattnet för att indirekt ge en start utifrån vattnet där bland annat mycket växtplankton finns som är oerhört väsentliga för livets existens. Fotosyntesen, som vi ofta kopplar till livet på land, finns i stor utsträckning i haven. Därför startar vi där, i denna intro, som blir en ”brainstormare” för eleverna.

I diskussionen som följer kommer troligen växterna in. Poängtera funktionen som växtplanktonen har. Ställ även frågor (öppna frågor) som ”Berätta vad du tror om vad som händer med vinden!”, ”Berätta om, vi skulle kunna skapa, en överlevnadsoas någonstans?” och så vidare. Låt kreativiteten flöda och eleverna ”brain stormar”.

Om någon annan klass arbetar med samma område men på ett annat ställe kan diskussionen ske via en hangout. Det vidgar vyerna en aning  för eleverna som hamnar i en ny gruppkonstellation (som du som lärare bestämmer) med kanske lite andra infallsvinklar och roller. En variant är att diskussionerna sker enligt ovan men att redovisningen av gruppdiskussionerna sker via en hangout i helklass. Möjligheterna är oändliga, bara fantasin sätter gränserna!

 

 

Till elever

Moment 1

Mål: Väcka ditt intresse, få igång tankar och ”brainstorming” om fotosyntesen.

1 Läraren talar om vilken grupp du ska vara i.

2 Du titta på filmen, Fotosyntesen – en introduktionsfilm, tillsammans i klassen.

3 Diskutera och berätta dina tankar för dina medarbetare.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 2: Jag tar mina första stapplande steg in i fotosyntesen.

1 Introduktion och förförståelse

Till lärare

Mål: Visa ett utgångsläge av kunskaperna för dig själv (för att sedan se skillnad efter ett tag att du har lärt dig).

Moment 2: Dela ut A3-papper till varje elev. Presentera att var och en nu har ett uppdrag:

”Du har ett uppdrag som startar idag. Idag har du uppdraget att rita eller/och skriva något, det vill säga allt du vet om fotosyntesen på HALVA/HELA pappret (om du som lärare har planerat att fortsätta med cellandningen används andra halvan då. Om du bara kör fotosyntesen används hela pappret). Känn ingen press – det som skrivs eller ritas är det som är just nu och du kommer att se en förändring när du är klar med arbetsområdet. Det är för din skull inte för mig som lärare”.

Till elever

Moment 2

Mål: Du visar ett utgångsläge av dina kunskaper (som jämförs på slutet … du kommer att se skillnad). Du ”tävlar” med dig själv!

1 Ditt uppdrag är att rita eller/och skriva det du vet om fotosyntesen. Om du ska rita/skriva på hela eller halva pappret berättar läraren för dig.

2 Känn ingen press – det som skrivs eller ritas är det som existerar just nu i kunskper. Du kommer att se en förändring när du är klar med arbetsområdet, då du återigen ska använda detta papper.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 3: Spel för att testa mina förkunskaper.

1 Introduktion och förförståelse

Till lärare

Mål: Eleven kollar av sina förkunskaper om vilka ämnen som ingår (in) i fotosyntesen och vilka ämnen som bildas (ut) i fotosyntesen.

Moment 3: Dags att få in ett spel i lärandet. Spelet finns på länken och det är ett snabbt spel för eleven att genomföra. Uppmana dock till att var och en tar tid att fundera på svaren och att det ej är en tävling. Om eleverna vill spela spelet flera gånger är det bara att uppdatera sidan efter varje spelomgång.

Om du som lärare (och även eleven) vill göra ett eget spel fungerar det alldeles utmärkt att göra det på ett lätt och snabbt vis.

Till elever

Moment 3

Mål: Du kollar av dina förkunskaper om vilka ämnen som ingår (in) i fotosyntesen och vilka ämnen som bildas (ut) i fotosyntesen med hjälp av ett spel.

1 Gå in på länken

2 Starta spelet.

3 Ta det lugnt! Det är ingen tävling! Fundera över varje uppgift.

4 Vill du spela om spelet så är det bara att uppdatera sidan.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.