Mål med lektionen: Skapa en bild av fotosyntesen, se fotosyntesen utifrån ett experiment, koppla verkligheten mer påtagligt till fotosyntesen samt att repetera kunskaperna.

LEKTIONSGÅNG

Eleven ska under alla kommande moment veta svaret på de sju frågorna:
Vad ska jag göra?
Var ska jag vara?
Vem ska jag vara med?
Hur länge ska det hålla på?
Vad ska hända sen?
Vad behöver jag ha?
Varför ska jag göra detta? vilket du som lärare ansvarar för att förmedla till eleverna.

De grundläggande ramarna sätts för varje lektion för att det kan vara extra viktigt för eleverna att veta detta. Ramarna bidrar till att minska stressnivån och därmed frigöra energi till att fokusera på att arbeta med momentets mål, istället för att sitta och oroa sig över och tänka på till exempel hur lång tid man har på sig eller vilket material man behöver och vad som kommer att hända efter aktiviteten är slut. I förlängningen är tanken att skapa det lugn och den studiero som krävs för att kunna fokusera på uppgiften (eftersom elever till exempel inte ska behöva fråga samma frågor massa gånger eller tappa fokus för att de inte vet vad de ska göra).

I moment 1, startar med att du ritar bilden (se ovan). Eleverna ritar av, du berättar och eleverna lyssnar. Du är sedan tyst under tiden då eleverna ritar av.
Du kan välja att komplettera bilden med kemiska beteckningar (se bild nedan).

I första momentet jobbar ni tillsammans med att rita (på papper). Ta er tid till detta!
I andra momentet ser ni en film som visar ett experiment. I filmen finns frågor att fundera på. Då frågan dyker upp stannas filmen en kort stund, av dig som lärare. Varje elev funderar tyst först och pratar därefter kort stund med sin medarbetare. Filmen fortsätter och då kommer stöttning och svaren att visas.
I tredje momentet tar läraren med sig granbarr/tallbarr/barr med dig och visar/skickar runt bland eleverna så att de får känna, studera och lukta på det. Dela ut papper där eleverna ritar ett stort barr (!) och försöker fylla i orden: solljus/solenergi, koldioxid, syrgas, vatten och druvsocker/glukos.

I momentet 2 delar du in gruppen i par (Ta hjälp av https://webtools.itgonline.se/v3/groupie/#/ där du lägger in namnen). Gruppbildningen blir lite mer spännande då elevparen slumpas fram och paren får ett ”annorlunda” namn av datorn.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Moment 1: Se, fundera, gör!

2 Först vi och sen jag

Till lärare

Mål med lektionen: Skapa en bild av fotosyntesen.

Momentet startar med att du ritar bilden (se nedan), eleverna ritar av, du berättar och eleverna lyssnar. Läraren är tyst under tiden då eleverna ritar av.
Läraren kan välja att komplettera bilden med kemiska beteckningar (se bild i lektionsintroduktionen).

Druvsockret används till att skapa bark, frukt, nya grenar, nya blad etc. Koldioxiden omvandlas alltså något som gör att växten växer.

Till elever

Mål: Skapa en bild av fotosyntesen.

1 Läraren talar om var du ska rita.

2 Du ritar av vad läraren ritar.

3  Du lyssnar då läraren berättar om bilden. Du ställer frågor om du har funderingar om det läraren berättar.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 2: Kolla, fundera, repetera!

2 Först vi och sen jag

Till lärare

Mål: Se fotosyntesen utifrån ett experiment, att repetera kunskaperna och repetera hur en laborationsrapport skrivs..

Dela in gruppen i par under andra momentet (Ta hjälp av https://webtools.itgonline.se/v3/groupie/#/ där du lägger in namnen). Gruppbildningen blir lite spännande då paren slumpas fram och paren får ett ”annorlunda” namn av datorn.

Ni ser en film tillsammans som visar ett experiment. Till filmen finns frågor, i dokument 1 nedan, att fundera på.  Efter filmen funderar eleverna först tyst och pratar därefter en kort stund med sin medarbetare. I dokument 2 finns stöttning. Stöttningen ges av dig som lärare efter att eleverna har funderat och pratat.

Att strukturera en laborationsrapport repeteras och att alltid strukturera på liknande sätt, med samma sorts rubriker, gör de lättare att både skriva och att läsa. Dessa delar repeteras med hjälp av ett spel på länken .

Även språket i laborationsrapporten är en del att reflektera över. Ett mycket mycket kort spel finns tillgängligt för att skapa en kort reflektion.

Till elever

Mål:  Se fotosyntesen utifrån ett experiment och att repetera kunskaperna.

1 Du placerar dig tillsammans med din medarbetare (som läraren berättar för dig).

2 Ni ser en film tillsammans som visar ett experiment.

3 Efter filmen får du några frågor (i dokument 1) att fundera på tyst för dig själv.

4 Sedan berättar du för din medarbetare vad du tror. Om ni tror olika försöker ni förklara varför ni tror som ni gör.

5  I dokument 2 finns en stöttning/hjälp för att svara på frågorna om det behövs. Tänk först och titta sen!

6 Ny fråga, nya tankar, nytt snack med medarbetaren.

7 Då filmen är slut går du till spelet och repeterar dina kunskaper i vilken ordning de olika delarna i en laborationsrapports skrivs.

8 Tid över? Titta på bildlänken ”Bild som visar hur koldioxiden kommer in i bladet via klyvöppningarna”.

9 Tid över? Googla på ordet klyvöppning och titta på bilderna som kommer upp.

10 Tid över? Träna språket i en laborationsrapport i länken nedan.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 3: IRL!

2 Först vi och sen jag

Till lärare

Mål: Koppla verkligheten mer påtagligt till fotosyntesen.

I tredje momentet tar läraren med sig granbarr/tallbarr/barr med sig och visar/skickar runt bland eleverna så att de får känna, studera och lukta på det.

Dela ut papper. Eleverna ritar ett STORT barr och försöker fylla i orden: solljus/solenergi, koldioxid, syrgas, vatten och druvsocker/glukos.

Dags att repetera eller ta upp de kemiska formlerna för syrgas, vatten och koldioxid på allvar (inför detta moment är det en fördel att eleverna lärt sig skillnaden mellan en atom och en molekyl = atomer i gäng samt att det finns olika grundämnen som betecknas med olika bokstäver ex syre O, kol = C, väte = H. Grundämnen består bara av ett slags atomer).

Eleverna använder det bifogade dokumentet för att se de kemiska formlerna som de sedan skriver in vid orden i sin teckning.

 

Till elever

Mål: Du kopplar verkligheten mer påtagligt till fotosyntesen.

1 Känn, lukta och titta noga på barret.

2 Du ritar ett STORT barr på pappret du får.

3 Fyll i orden: solljus/solenergi, koldioxid, syrgas, vatten och druvsocker/glukos.

4 Rita pilar hur barret tar upp eller avger ämnena.

5 Titta på bifogad bild.

6 Fyll i de kemiska beteckningarna för varje ämne i din bild.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.