Arbetsområdets syfte är att använda biologins begrepp och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället. Långsiktigt är det en grund för att skapa förståelsen för att sedan bygga vidare på människans påverkan på naturen, lokalt och globalt, och för att kunna se möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. Fotosyntesen är alltså grunden för fortsatt utveckling av hållbarhetstänket.

Arbetsflödet i arbetsområdet innebär en variation av arbetssätt. Lektionsfilmer används dels som lektionsmaterial och dels som diskussionsunderlag då filmerna innehåller frågeställningar som diskuteras. Introduktionsfilmen startar under vattnet för att leda in eleverna i en miljö, och som ibland glöms bort, där fotosyntesen pågår för fullt. Spelmoment är inflikade i arbetsflödet som en repetitionsmöjlighet tillsammans med ”papper och penna”-övningar.

Den digitala kompetensen tränas genom kreativt skapande med film för en specifik målgrupp, som är elever i förskoleklassen (yngre elever). Det innebär att skapandet också ger utmaningen att verkligen formulera förklaringen på ett övertydligt sätt. De skapade filmerna kan sedan användas i en filmvisning, över stadiegränserna. Bjud in en yngre klass/klasser och lär känna varandra. Spännande både för de yngre och äldre barnen, som har skapat för ett ”skarpt läge”, en verklig situation.

Lektionen startar med att eleverna ritar en förstudieskiss av sina förkunskaper som sedan fylls på mot slutet. Detta för att eleven själv ska se sin progression i lärandet.

Om det finns flera klasser på skolan som arbetar med fotosyntesen samtidigt kan filmdiskussionerna ske över klassgränserna med hjälp av hangouts. Skärmen delas då av en elev och filmen ses tillsammans och diskussionen av de infogade frågorna görs tillsammans med nya medarbetare. Detta för att prova nya gruppkonstellationer (som du som lärare bestämmer).

Skrivande av laborationsrapport tränas och en mycket kort övning presenteras där syftet är att kort reflektera över hur man använder språket i genren laborationsrapport. Motivet till detta är att det är en del i att arbeta med demokratifrågan. Alla elever ska kunna använda skrift på de ”arenor” som samhället kräver.

Eleven ska under alla moment veta svaret på de sju frågorna:
Vad ska jag göra?
Var ska jag vara?
Vem ska jag vara med?
Hur länge ska det hålla på?
Vad ska hända sen?
Vad behöver jag ha?
Varför ska jag göra detta? vilket du som lärare ansvarar för att förmedla till eleverna.

De grundläggande ramarna sätts för varje lektion för att det kan vara extra viktigt för eleverna att veta detta. Ramarna bidrar till att minska stressnivån och därmed frigöra energi till att fokusera på att arbeta med momentets mål, istället för att sitta och oroa sig över och tänka på till exempel hur lång tid man har på sig eller vilket material man behöver och vad som kommer att hända efter aktiviteten är slut. I förlängningen är tanken att skapa det lugn och den studiero som krävs för att kunna fokusera på uppgiften (eftersom elever till exempel inte ska behöva fråga samma frågor massa gånger eller tappa fokus för att de inte vet vad de ska göra).

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

1 Introduktion och förförståelse

Lektionen startar med en introduktionsfilm där en öppen frågeställning presenteras i slutet av filmen (Solen slocknar! Vad tror du händer då?). Detta för att skapa intresse av ämnesområdet. Frågan di...

2 Först vi och sen jag

Mål med lektionen: Skapa en bild av fotosyntesen, se fotosyntesen utifrån ett experiment, koppla verkligheten mer påtagligt till fotosyntesen samt att repetera kunskaperna. LEKTIONSGÅNG Eleven ska und...

3 Dags för skarpt läge!

Mål med lektionen: Repetera och använda kunskaperna om fotosyntesen, i form av ett skapande av en egen film, utifrån ett ”skarpt läge” för en målgrupp. Det skarpa läget innebär att elevern...