Gå direkt till innehållet

Skolverket för i sitt kommentarsmaterial Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå fram fyra aspekter av digital kompetens:

  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

Det här arbetsområdet handlar om den andra aspekten, alltså att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Arbetsområdet ingår i ett övergripande kursmaterial: MIK för lärare och bibliotekarier. Nedan följer ett avsnitt som saxats ur ovan nämnda kommentarsmaterial.  

Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

Den här aspekten av digital kompetens handlar om hur eleverna genom undervisningen kan ges förutsättningar att fördjupa och bredda sina kunskaper om och användning av digitala verktyg och medier, inklusive programmering. Undervisning i alla ämnen ska ge eleverna möjligheter att använda digital teknik. Hur den digitala tekniken används kan förstås variera mellan olika ämnen och utbildningar. Eleverna kan till exempel använda digitala verktyg och medier för informationssökning eller för att göra presentationer. Det handlar om hur digital teknik på bästa sätt kan användas så att de blir till ett stöd för det innehåll som ska förmedlas. I ämnena svenska och svenska som andraspråk handlar det om att använda digitala verktyg för att interagera, respondera och kommunicera med andra. När eleverna får använda digitala verktyg vid skriftlig framställning för textbearbetning samt för respons på och samarbete kring texter får de kunskaper i hur de kan använda verktygen på ett effektivt sätt. Digital läsning handlar om mer än läsning av traditionellt skrivna papperstexter. Det kan till exempel vara texter som kombinerar text, ljud och bild samt interaktiva och föränderliga texter av olika slag. Att arbeta med texter är en central del i undervisningen och det handlar bland annat om att ta till sig och reflektera över texter, samt att producera och interagera i en vidgad textvärld.

Under denna aspekt återfinns även det som Skolverket anger enligt följande:

Genom undervisningen i svenska och svenska som andraspråk utvecklar eleverna också kunskaper om upphovsrätt och integritet vid digital publicering. Upphovsrätt handlar bland annat om vad som gäller när man skapar något och använder andras verk, till exempel bilder, texter och filmer. Det handlar också om att ha förståelse för och kunskap om att man behöver ta hänsyn till sin egen och andra människors personliga integritet när man skapar och publicerar sina verk digitalt.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Integritet och digital publicering

Denna lektion är en av tre lektioner som ingår i arbetsområdet Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Den här delen ger en introduktion till integritet och digital publicering.  Syf...

Upphovsrätt

Denna lektion är en av tre lektioner som ingår i arbetsområdet Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Den här delen ger en introduktion till  upphovsrätt.  Syftet är att lärare och...

Digital läsning och textbearbetning

Denna lektion är en av tre lektioner som ingår i arbetsområdet Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Den här delen ger en introduktion till digital läsning och textbearbetning i fo...