Gå direkt till innehållet

Denna lektion är en av tre lektioner som ingår i arbetsområdet. Den här delen ger en introduktion till nätetikett i förhållande till digitala medier och teknik. Syftet är att lärare och bibliotekarier ska få verktyg att utveckla sin undervisning kring möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när det gäller förhållningssätt på nätet, samt vad som gäller för agera ansvarsfullt mot sig själv och andra.

Ta del av materialet och för kontinuerligt anteckningar enligt instruktionerna i Moment A medan du läser och tittar.

 

Material

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Moment A – ta del av stoff

Nätetikett och ansvar

Till lärare

Modifierad variant av Cummins 1-2-3-modell

Medan du läser en text, tittar på en film eller tar del av något annat material: tänk igenom det du möter. Skriv ner bredvid eller markera i själva texten (alternativt post-it) ettor, tvåor och treor enligt följande:

ETTOR: Kritiska synpunkter. Den kan handla om något i innehållet som inte stämmer med dina tidigare kunskaper och erfarenheter, eller det kan vara något som verkar praktiskt svårgenomförbart eller svårmotiverat.

TVÅOR: Ny intressant lärdom. Ett moment i läsningen som blev ”Aha-upplevelser” för dig när du läste/tittade och som berikade ditt kunnande.

TREOR: En nyttig, användbar kunskap. De behöver inte vara en nyhet för dig, men du får en påminnelse om och/eller riktlinjer för den här kunskapen.

Dina anteckningar kommer sedan användas som grund för individuell eller gemensam reflektion.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment B – diskussion/reflektion

Nätetikett och ansvar

Till lärare

Moment B och planering av moment C sker vid samma tillfälle.

I moment B diskuteras först innehållet som deltagande lärare och bibliotekarier tagit del av, utifrån det diskussionsunderlag som finns här nedan. Vid varje tillfälle utser gruppen en tidhållare samt en person som för minnesanteckningar. Vidare väljer gruppen en samtalsstruktur (finns bifogat) som hjälper gruppen att hålla fokus och få djup i diskussionen.

Därefter planerar lärare och bibliotekarier gemensamt en eller flera undervisningsaktiviteter som sedan genomförs, se mer info under Moment C.

Diskussion/reflektion kring stoff i moment A

För dig som går kursen enskilt:

Använd dig av de siffror du antecknat genom 1-2-3-modellen.

 • Gör en mindmap (bra online verktyg finns till exempel på https://www.mindmup.com/). Skriv textens eller filmens rubrik i mitten av tankekartan, med kritik, aha och nyttigt som sub-noder. Fyll sedan i de tankar som väckts.
 • Vilken av de tre subnoderna används mest? Varför det?
  Vilken information saknas, eller vad skulle du vilja vet mer om?
  På vilket sätt kan innehållet kopplas till din undervisning eller ditt ämnes kursplan?
  Om eleverna tagit del av samma material, hur hade deras siffror sett ut, tror du?

För er som går kursen tillsammans:

Välj en av samtalsstrukturerna. Använd er av de siffror ni antecknat genom 1-2-3-modellen. Förslag på diskussionsfrågor:

 • Vad har vi markerat som ettor, respektive tvåor och treor?
 • Har vi markerat samma saker? Om inte, vad skiljer?
 • Vilka slutsatser kan vi dra?
 • Vilken information saknas, eller vad skulle ni vilja vet mer om?
 • På vilket sätt kan innehållet kopplas till ditt arbete som lärare eller skolbibliotekarie?
 • Om eleverna tagit del av samma material, hur hade deras siffror sett ut, tror ni?

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment C – planering av lektionsaktivitet

Nätetikett och ansvar

Till lärare

Planering av lektionsaktivitet att genomföra i moment C

Nästa steg är att tillsammans planera en aktivitet eller en lektion som sedan genomförs som moment C. Aktivitetens syfte är förutom att öka elevernas kunskap också att förstärka samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier. Planera alltså en aktivitet som inkluderar lärare och/eller skolbibliotekarier i din verksamhet. Aktiviteten ska också ta avstamp i stoffet från moment A.

Börja planeringen med att fundera kring lektionens eller aktivitetens syfte och följ sedan den här planeringsmodellen medurs. Mer info och stödfrågor som underlättar när man arbetar med planeringsmodellen finns här.

På den här bilden kan man se processen kring den gemensamma planeringen.

Till elever

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment D – diskussion/reflektion kring loggbok och lektionsaktivitet

Nätetikett och ansvar

Till lärare

Utgå från era reflektioner och anteckningar i loggboken.

Beskriv och diskutera med varandra hur genomförandet av aktiviteten fungerade och hur elevernas kunnande och förmågor utvecklades. 

 • Hur blev det?
 • På vilket sätt samverkade lärare och skolbibliotek och vilken effekt gav det?
 • Varför blev det, eller varför blev det inte som ni förväntade er?
 • Uppnåddes syftet med lektionsaktiviteten? Varför/varför inte, på vilket sätt?
 • Vad lärde eleverna sig?
 • Vad lärde ni er?
 • Vad lärde ni er om eleverna?
 • Hur hade ni kunnat förbättra lektionsaktiviteten ytterligare ett snäpp?

Alla digitalt material, men framför allt material som handlar om MIK och digitalisering, behöver uppdateras för att vara relevant. Kursen blir också mer giltig ju mer användarna/läsarna bidrar till den. Tveka inte – skicka in din lektionsaktivitet eller ditt förslag på texter och material till malmo.delar@malmo.se redan idag!

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Fördjupning

Nätetikett och ansvar

Till lärare

Nedan följer vidare lästips och exempel på färdiga lektionsupplägg

Blankspot Academy: Näthat, hot och trakasserier

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Hat på nätet – vad får du inte skriva på 

Statens Medieråd:  Nohate – för dig som vill förebygga näthat bland unga

Sveriges radio: Kriget om din uppmärksamhet

Surfa lugnt, förening ”för trygg och positiv nätvardag” som finansieras och av bland andra Comhem, Bredbandsbolaget och Telenor: Om nätrespekt 

 

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.