Gå direkt till innehållet

Skolverket för i sitt kommentarsmaterial Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå fram fyra aspekter av digital kompetens:

  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

Det här arbetsområdet handlar om den första aspekten, alltså att förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen. Arbetsområdet ingår i ett övergripande kursmaterial: MIK för lärare och bibliotekarier. Nedan följer ett avsnitt som saxats ur ovan nämnda kommentarsmaterial.  

Att kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen

Den här aspekten av digital kompetens handlar om hur eleverna genom undervisningen kan ges förutsättningar att utveckla sin förståelse för digitaliseringens påverkan på samhället och vilka risker och möjligheter som den kan föra med sig. Det handlar dels om att förstå hur förändringarna påverkar samhället och individen, dels om att utveckla kunskaper om hur individen själv kan påverka samhället och sin egen situation. Digitaliseringen är ett aktuellt exempel på något som transformerar samhället.

Undervisningen i samhällskunskap behandlar digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. Där kan undervisningen till exempel beröra automationsprocessen: från taylorismen till en tilltagande robotisering och vilka konsekvenser det ger. De här förändringarna på arbetsmarknaden leder också till förändringar i hur samhället organiseras och fungerar på både lokal och global nivå. Digitaliseringen förändrar individens möjligheter att påverka samhällsutvecklingen, till exempel genom att använda digital teknik för kommunikation och opinionsbildning. Genom undervisningen i samhällskunskap ges eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om digitalisering och mediers innehåll, samt nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik. Hur medierna påverkar samhällsdebatten är en central fråga i ämnet. Genom att eleverna utvecklar kunskaper i och om nyhetsvärdering och källkritik kan de utveckla förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Undervisningen i svenska och svenska som andraspråk ska behandla hur samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för kommunikation. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig i, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter. Genom att eleverna också får möta innehållet upphovsrätt och integritet vid digital publicering kan de utveckla kunskaper om att använda andras material på ett korrekt sätt. Det handlar också om att eleverna ska veta hur de kan sprida sitt eget material på ett säkert sätt. Det här är något som blir allt viktigare i dagens digitaliserade samhälle.

PPPV (Pedagogisk Planering På Väg)

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

OPINIONSBILDNING OCH PÅVERKAN

Denna lektion är en av tre lektioner som ingår i arbetsområdet Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället och individen. Den här delen ger en introduktion till mediers och informationstekniken...

DIGITALISERINGENS PÅVERKAN PÅ ARBETSMARKNADEN

Denna lektion är en av tre lektioner som ingår i arbetsområdet Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället och individen. Den här delen ger en introduktion till digitaliseringens påverkan på ar...

SPRÅKBRUK OCH KOMMUNIKATION

Denna lektion är en av tre lektioner som ingår i arbetsområdet Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället och individen. Den här delen ger en introduktion till hur samhällets utveckling och di...