Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

325 träffar

Hjärnan – moment 3

Hjärnan och ansträngning Många elever tror att deras högpresterande klasskamrater är smarta av naturen. Visst har en del elever lättare för skolarbete än vad andra har. Det är dock viktigt att avdrama...

Hjärnan – moment 2

Säg till eleverna att ni under denna lektion ska lära om hur hjärnan fungerar. Skriv upp lektionsmålet på tavlan: Med hjälp av förklaringsmodellen om hjärnan, lära om hur hjärnan fungerar, för att...

Hjärnan – moment 1

Inled lektionen med klippet ”Timglas” (cirka en minut). Innan du startar filmen säger du till eleverna att de skall sätta sig skönt, gärna blunda eller titta på sanden som rinner. Att de s...

Moment C – planering av lektionsaktivitet

Planering av lektionsaktivitet att genomföra i moment C Nästa steg är att tillsammans planera en aktivitet eller en lektion som sedan genomförs som moment C. Aktivitetens syfte är förutom att öka elev...

Moment B – diskussion/reflektion

Moment B och planering av moment C sker vid samma tillfälle. I moment B diskuteras först innehållet som deltagande lärare och bibliotekarier tagit del av, utifrån det diskussionsunderlag som finns här...