Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

234 träffar

Introducera Cornellmetoden – 10 minuter

Introducera Cornellmetoden för eleverna. Berätta att de ska få höra en föreläsning och att en tredjedel av klassen ska ta anteckningar för hand med hjälp av Cornellmetoden, en tredjedel ska anteckna e...

Avslutande återkoppling

Avsluta med att återkoppla till Tänka tillsammans–övningen som gjordes i början av lektionen. Hur förbereder jag mig innan jag skriver en text? Hur gör jag för att bearbeta en text under och e...

Tillämpa – 20 minuter

Eleverna ska nu med hjälp av de lärdomar klippet gav få ge respons på en elevtext. I klippet hade pojken en modellbild att utgå från. Berätta för eleverna att en uppgiftsinstruktion ofta kan använd...

Moment C – planering av lektionsaktivitet

Planering av lektionsaktivitet att genomföra i moment C Nästa steg är att tillsammans planera en aktivitet eller en lektion som sedan genomförs som moment C. Aktivitetens syfte är förutom att öka elev...

Titta på och diskutera ett videoklipp – 15 minuter

Berätta för eleverna att ni ska titta tillsammans på ett klipp. Klippet Austin´s Butterfly handlar om hur man ger bra feedback.  Ställ in svensk text innan du startar klippet som är cirka 6 minuter lå...

Introduktion

Genomför en Tänka Tillsammans. Eller gör en EPA utifrån följande frågor: Hur förbereder jag mig innan jag skriver en text? Hur gör jag för att bearbeta en text under och efter skrivandet? Vilken erf...

Läsning och samtal om text – 40 minuter

Läraren läser texten högt tillsammans med eleverna. Initialt uppmanas eleverna att förutsäga vad de tror att texten kommer att handla om med hjälp av rubriker, bilder och så vidare. Texten delas upp...

Introducera lässtrategimodell för eleverna – 10 minuter

Introducera en av lässtrategimodellerna nedan för eleverna. Barbro Westlunds lässtrategier RT – Reciprocal teaching RT består av fyra strategier:  Att kunna förutspå/ställa hypoteser (koppla i...

Introduktion – 10 minuter

Visa introduktionsbilden.  Be sedan eleverna fundera på och svara på frågorna nedan. Ta hjälp av en VÖL. Eller ta stöd av en EPA. Anteckna elevernas svar på tavlan. Hur gör eleven för att bättre ta...

Moment D – diskussion/reflektion kring loggbok och lektionsaktivitet

Utgå från era reflektioner och anteckningar i loggboken. Beskriv och diskutera med varandra hur genomförandet av aktiviteten fungerade och hur elevernas kunnande och förmågor utvecklades.  Hur blev...