Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

205 träffar

Moment B – diskussion/reflektion

Moment B och planering av moment C sker vid samma tillfälle. I moment B diskuteras först innehållet som deltagande lärare och bibliotekarier tagit del av, utifrån det diskussionsunderlag som finns här...

Moment C – planering av lektionsaktivitet

Planering av lektionsaktivitet att genomföra i moment C Nästa steg är att tillsammans planera en aktivitet eller en lektion som sedan genomförs som moment C. Aktivitetens syfte är förutom att öka elev...

Filer som pdf

Under ”Se mer” hittar du ”Inledningen” som pdf. Under ”Se mer” hittar du ”Integrera kartläggningen i den ordinarie undervisningen” som pdf.

Moment D – diskussion/reflektion kring loggbok och lektionsaktivitet

Utgå från era reflektioner och anteckningar i loggboken. Beskriv och diskutera med varandra hur genomförandet av aktiviteten fungerade och hur elevernas kunnande och förmågor utvecklades.  Hur blev...

Aktivitet ”Vi berättar och beskriver” som pdf

Under ”Se mer” hittar du ”Kartläggning – Vi berättar och beskriver” som pdf. Under ”Se mer” hittar du ”Integrera kartläggningen i den ordinarie undervisningen”...