Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

234 träffar

Fördjupning

Nedan följer vidare lästips och exempel på färdiga lektionsupplägg Blankspot Academy: Fejknyheter, filterbubblor och ekosystem på nätet (länk bruten) Internetstiftelsen i Sverige, IIS: Internetguide #...

Moment C – planering av lektionsaktivitet

Planering av lektionsaktivitet att genomföra i moment C Nästa steg är att tillsammans planera en aktivitet eller en lektion som sedan genomförs som moment C. Aktivitetens syfte är förutom att öka elev...

Moment A – ta del av stoff

Modifierad variant av Cummins 1-2-3-modell Medan du läser en text, tittar på en film eller tar del av något annat material: tänk igenom det du möter. Skriv ner bredvid eller markera i själva texten (...

Moment A – ta del av stoff

Modifierad variant av Cummins 1-2-3-modell. Medan du läser en text, tittar på en film eller tar del av något annat material: tänk igenom det du möter. Skriv ner bredvid eller markera i själva texten...

Moment B – diskussion/reflektion

Moment B och planering av moment C sker vid samma tillfälle. I moment B diskuteras först innehållet som deltagande lärare och bibliotekarier tagit del av, utifrån det diskussionsunderlag som finns här...

Moment D – diskussion/reflektion kring loggbok och lektionsaktivitet

Utgå från era reflektioner och anteckningar Loggboken. Beskriv och diskutera med varandra hur genomförandet av aktiviteten fungerade och hur elevernas kunnande och förmågor utvecklades.  Hur blev de...

Fördjupning

Nedan följer exempel på färdiga lektionsupplägg Statens Medieråd: Tyck som jag! Om metoder för påverkan Statens Medieråd: Det förändrade medielandskapet och demokratin Statens Medieråd: Det förändrade...

Moment A – ta del av stoff

Modifierad variant av Cummins 1-2-3-modell Medan du läser en text, tittar på en film eller tar del av något annat material: tänk igenom det du möter. Skriv ner bredvid eller markera i själva texten (...

Moment B – diskussion/reflektion

Moment B och planering av moment C sker vid samma tillfälle. I moment B diskuteras först innehållet som deltagande lärare och bibliotekarier tagit del av, utifrån det diskussionsunderlag som finns här...

Moment D – diskussion/reflektion kring loggbok och lektionsaktivitet

Utgå från era reflektioner och anteckningar i loggboken. Beskriv och diskutera med varandra hur genomförandet av aktiviteten fungerade och hur elevernas kunnande och förmågor utvecklades.  Hur blev...