Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

203 träffar

Introducera Cornellmetoden – 10 minuter

Introducera Cornellmetoden för eleverna. Berätta att de ska få höra en föreläsning och att en tredjedel av klassen ska ta anteckningar för hand med hjälp av Cornellmetoden, en tredjedel ska anteckna e...

Avslutande återkoppling

Avsluta med att återkoppla till Tänka tillsammans-övningen som gjordes i början av lektionen. Bör något ändras eller läggas till på den gemensamma tankekartan? Vad?

Tillämpa – 20 minuter

Eleverna ska nu med hjälp av de lärdomar klippet gav få ge respons på en elevtext. I klippet hade pojken en modellbild att utgå från. Berätta för eleverna att en uppgiftsinstruktion ofta kan använda...

Titta på och diskutera ett videoklipp – 15 minuter

Berätta för eleverna att ni ska titta tillsammans på videoklippet Austin’s Butterfly (ställ in svensk text innan du startar klippet) som är ca. 6 minuter långt. Berätta att det handlar om barn men att...

Introduktion

Genomför en Tänka Tillsammans eller en EPA utifrån frågorna: Hur förbereder jag mig innan jag skriver en text? Hur gör jag för att bearbeta en text under och efter skrivandet? Vilken erfarenhet har n...

Läsning och samtal om text – 40 minuter

Läraren läser texten högt tillsammans med eleverna. Initialt uppmanas eleverna att förutsäga vad de tror att texten kommer att handla om med hjälp av rubriker, bilder osv. Texten delas upp i korta sty...

Introduktion – 10 minuter

Visa introduktionsbilden och introduktionsfilmen för eleverna och fråga dem vad de väcker för tankar. Be sedan eleverna fundera på och svara på följande frågor med hjälp av t.ex en VÖL eller en EPA. A...

Introducera lässtrategimodell för eleverna – 10 minuter

Introducera en av lässtrategimodellerna nedan för eleverna. Barbro Westlunds lässtrategier RT – Reciprocal teaching RT består av fyra strategier: Att kunna förutspå/ställa hypoteser (koppla i...

Filer som pdf

Under ”Se mer” hittar du ”Inledningen” som pdf. Under ”Se mer” hittar du ”Integrera kartläggningen i den ordinarie undervisningen” som pdf.

Aktivitet ”Vi berättar och beskriver” som pdf

Under ”Se mer” hittar du ”Kartläggning – Vi berättar och beskriver” som pdf. Under ”Se mer” hittar du ”Integrera kartläggningen i den ordinarie undervisningen”...